ลงทะเบียน

Life Sukhumvit 62 Great View Great Deal

Life Sukhumvit 62 Great View Great Deal เริ่ม 3.45 ลบ*

First Name *
Last Name *
Mobile *
Age *
Occupation
Occupation *
Salary *
Expense *
Budget *
Budget *
Co-borrower :
First Name
Last Name
Salary
Expense
Preferred contact method :
Register

Contact our property consultancy here

icon lineAdd friend

Details

Great View Great Deal

Life Sukhumvit 62 ที่สุดของโค้งน้ำบางกระเจ้า


พิเศษ Start 3.45 MB*

ฟรี!!
Furniture Package สูงสุด 1.5 แสนบาท*

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไข

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563
  2. โปรโมชั่นฟรี Furniture Package ประกอบไปด้วย working table, sideboard, working chair, bed 5' , night table, wardrobe รวมมูลค่าสูงสุด 150,000 บาท
  3. ราคาที่แสดงเป็นราคาขายของบริษัทฯ
  4. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02.661.8999