ลงทะเบียน

Last Chance Life One Wireless 3.92 ลบ*

Last Chance Life One Wireless 3.92 ลบ*

First Name *
Last Name *
Mobile *
Age *
Occupation
Occupation *
Salary *
Expense *
Budget *
Budget *
Co-borrower :
First Name
Last Name
Salary
Expense
Preferred contact method :
Register

Contact our property consultancy here

icon lineAdd friend

Details

Last Chance โอกาสสุดท้ายของปี
Life One Wireless


Start 3.92 ลบ*

Free ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน*

✓ ส่วนลดสูงสุด 2 แสนบาท*

✓ ผ่อนล้านละ 1,000 บ* 

✓ รับสิทธิพิเศษมูลค่ารวมสูงสุด 1 ลบ*

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไข

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ยกตัวอย่าง ห้องขนาด 24 ตร.ม. คิดตามมูลค่าของพื้นที่ห้อง)ได้แก่
  ค่ากองทุนแรกเข้า 12,000 บาท
  ค่าส่วนกลาง 1 ปี 14,400 บาท
  ค่าธรรมเนียมโอน 39,200 บาท (1% คิดจากราคาขายตามโฆษณา)
 3. โปรโมชั่นรับส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ สูงสุด มูลค่า 200,000 บาท 
 4. ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต สามารถใช้โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่อนล้านละ 1,000 บาท โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อธนาคารกรุงไทย และกรุงเทพ เท่านั้น ตามสัญญาที่ทางโครงการกำหนดไว้เท่านั้น วันที่ 31 ก.ย. 2562 สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
 5. โปรโมชั่นสิทธิลุ้นรับของรางวัล สำหรับลูกค้าที่จอง และทำสัญญา (โอนกรรมสิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดของรางวัล (มีสิทธิ์ทุกยูนิต) มีดังนี้
  - บัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 500,000 บาท 1 รางวัล
  - บัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 200,000 บาท 3 รางวัล
  - บัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 100,000 บาท 3 รางวัล
  - บัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 50,000 บาท 3 รางวัล
  - Sumsung Galaxy Fold มูลค่า 69,900 บาท 3 รางวัล
  โดยระยะเวลาการจับรางวัล 3 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
  ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้มีสิทธิจับรางวัล จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินให้ครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
  ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ผู้มีสิทธิจับรางวัล จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินให้ครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิจับรางวัล จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินให้ครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านั้น (จับรางวัลบัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 500,000 บาท ในวันที่ 25 มกราคม 2563)
 6. ราคาที่แสดงเป็นราคาขายของบริษัทฯ
 7. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.661.8999