ลงทะเบียน

CONNECTED SPACE Life Asoke Rama 9 resale 2.72 MB*

CONNECTED SPACE Life Asoke Rama 9 resale 2.72 MB* จอง+สัญญาวันนี้ รับบัตรรถไฟฟ้า MRT ใช้ฟรี*

First Name *
Last Name *
Mobile *
Age *
Occupation
Occupation *
Salary *
Expense *
Budget *
Budget *
Co-borrower :
First Name
Last Name
Salary
Expense
Preferred contact method :
Register

Contact our property consultancy here

icon lineAdd friend

Details

LifeAsokeRama9-ConnectedSpace-FBpost4.jpg


Life Asoke - Rama 9

Connected Space

เชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพียง 300 ม.*

Resale Start  2.72  MB*

จอง + สัญญา วันนี้ รับบัตรรถไฟฟ้า MRT ใช้ ฟรี

มูลค่ารวม 5,000 บาท*


ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ


เงื่อนไข

- ราคาที่แสดงเป็นราคาขายของบริษัทฯ

- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02.661.8999