ทำเลศูนย์กลางธุรกิจ คุ้มค่าเหนือกาลเวลา

สีลม – สาทร นอกจากจะเป็นย่านที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีแล้ว ยังเป็นทำเลที่มีคุณค่าเหนือการเวลา จากการเป็นแหล่งพาณิชยกรรมเก่า มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่ใครๆก็ต่างรู้จัก คนที่ทำงานในพื้นที่นี้จึงมองหาคอนโดมิเนี่ยมเพื่อการอยู่อาศัย หลีกเลี่ยงรถติดจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วน ความต้องการคอนโดมิเนี่ยมในย่านนี้เพื่อพักอาศัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะไม่เพียงแต่กลุ่มของพนักงานเท่านั้น ยังมีโอกาสในการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวเนื่องจากเป็นอีกทำเลที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนชั้นนำ