ข่าวสาร

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่ดินประกาศ ลดค่าโอน+จดจำนอง 0.01% 1 พ.ย.

ที่ดินประกาศ ลดค่าโอน+จดจำนอง 0.01% 1 พ.ย. สำหรับอสังหาฯ ไม่เกิน 3 ล้านบาท และไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อน

ลดค่าโอน-จดจำนอง.jpg


อธิบดีกรมที่ดินประกาศใช้มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ 1 พ.ย.นี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดจำนองอสังหาฯ

ด้วยการลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน เหลือ 0.01% สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาฯ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตลอดจนห้องชุด ทั้งนี้ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ว่าขณะนี้กรมที่ดินเร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยคาดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 พ.ย. 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวัน 24 ธ.ค. 2563 จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป

ฐานเศษรฐกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม