ข่าวสาร

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

โทลล์เวย์ขึ้นค่าผ่านทาง 15 บาท มีผล 22 ธ.ค.นี้

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ ในวันที่ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 00:01 น. อัตราค่าผ่านทางสำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2567 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โทลล์เวย์-2.jpg

นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือโทลล์เวย์ เปิดเผยว่าวันที่ 22 ธ.ค.2562 จะปรับค่าผ่านทางโทลล์เวย์อีก 15 บาท ช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ที่บริษัทรับสัมปทานจากกรมทางหลวง (ทล.) ตามสัญญาให้ปรับทุก 5 ปี จนหมดอายุสัญญา 12 ก.ย. 2577

โทลล์เวย์.jpg

ส่งผลให้อัตราใหม่ที่จะประกาศใช้ 22 ธ.ค. 2562-22 ธ.ค. 2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ เป็น 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ เป็น 110 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน จาก 30 บาท เป็น 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาทตลอดทั้งเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท เป็น 115 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท เป็น 155 บาท

โทลล์เวย์-3.jpg

“การปรับราคาเป็นไปตามสัญญา ก่อนปรับจะแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สัมปทานที่เหลือ 15 ปี จะปรับได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 บาท เป็นการปรับแบบอัตราคงที่”

ซึ่งครั้งต่อไปจะครบกำหนดวันที่ 22 ธ.ค. 2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ ปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาท ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับ จาก35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 45 บาท เป็น 50 บาท

โทลล์เวย์-4.jpg

และครั้งสุดท้าย จะปรับขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค. 2572 จนสิ้นสุดอายุสัมปทาน ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ จาก 90 บาท เป็น 100 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 120 บาท เป็น 130 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท มากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 50 บาท เป็น 55 บาท

โทลล์เวย์-5.jpg

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม