วันที่ 26 มิถุนายน 2563

สร้างทางยกระดับพระราม 2 ปิดถนนยาวถึงปี 65

ปิดถนนพระราม 2 ยาวถึงปี 65 สร้างทางยกระดับถนนพระราม 2

สะพานยกระดับพระราม-2.jpg

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย โดยก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ในเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงบริเวณถนนเอกชัย กม.11-กม.20 ระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตร

สะพานยกระดับ.jpg

ระหว่างการก่อสร้างจะมีการจัดการจราจรบนถนนพระราม 2 จากเดิม 14 ช่องจราจร เป็น 12 ช่องจราจร (ไป-กลับ) โดยจะเริ่มปิดพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2565

สายธนบุรี-ปากท่อ.jpg

ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ก่อนการเดินทางควรตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม