ข่าวสาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

วันหยุด ก.ค. นี้ ขึ้นทางด่วน 3 วัน 3 สาย ฟรี!

วันหยุด ก.ค. นี้ เปิดให้ขึ้นทางด่วน ฟรี 3 วัน 3 สาย

ขึ้นด่วนฟรี.jpg

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ผู้รับสัมปทาน ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทางในวันหยุดราชการ ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

สำหรับวันหยุดราชการ 3 วัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้แก่ วันที่ 5 ก.ค. เป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่ 6 ก.ค. เป็นวันเข้าพรรษา และ วันที่ 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ

ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีถึงปี 2578


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม