วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

บิ๊กป้อม เคาะ EIA บิ๊กโปรเจ็กต์ล็อตใหญ่ ทางคู่จิระ-อุบลฯ-รันเวย์สุวรรณภูมิ

บิ๊กป้อม สั่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมจากมลพิษ และพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง

สุวรรณภูมิ.jpg

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรอง นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2562 จาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในภาพรวมที่สำคัญได้แก่ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช้สารอันตรายประเภทสารเคมีทางการเกษตร มีปริมาณลดลง

และมีเรื่องพิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจาก กก.วล. แล้ว ได้แก่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง ถนนจิระ (นครราชสีมา) - อุบลราชธานี, โครงการ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา, โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง, โครงการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ จากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และโครงการปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

ทางรถไฟจิระ.jpg

นอกจากนี้ กก.วล. ยังได้เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กำชับ กก.วล. ให้กำกับ ติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ นำเสนอโครงการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์โดยตรง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม