วันที่ 17 มกราคม 2565

โปรแกรมใหม่สำหรับนักลงทุน BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY

BC-Prestige---Wealth_size2.jpg

โปรแกรมใหม่สำหรับนักลงทุน BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY

Only Membership! รับสิทธิประโยชน์และของรางวัลมากมาย 

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด (BC) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา  บริษัทฯ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบสิทธิพิเศษสำหรับท่าน ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้าคนพิเศษในโปรแกรมใหม่ของบริษัทฯ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY สมัครสมาชิก โทร. 02.661.8999

รับอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าในฐานะนักลงทุนรายสำคัญ 

BC PRESTIGE SOCIETY กลุ่มนักลงทุนที่มีการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะ Resale) ผ่าน BC

 • ต่อที่ 1 แลกรับบัตรกำนัล เมื่อสะสมยอดซื้อ หรือ ขายห้อง Resale ผ่าน BC (ทุก ๆ ยอดสะสม 5 ล้านบาท)
 • ต่อที่ 2 แลกรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์* มูลค่าแพ็คเกจสูงสุดถึง 42,840 บาท*
 • ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 15%* สำหรับสมาชิก BC PRESTIGE SOCIETY กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • รับสิทธิ์ค่าแนะนำลูกค้าซื้อห้อง Resale ผ่าน BC มูลค่าสูงสุด 20,000 บาทต่อ 1 รายการ*

BC WEALTH SOCIETY กลุ่มนักลงทุนที่มีการ ปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ ผ่าน BC
 • ฟรี! ค่าบริการทำความสะอาด (Soft Cleaning) ในกรณีย้ายเข้า และย้ายออก (2 ครั้ง ตลอดสัญญา) 
 • แลกรับบัตรกำนัล เมื่อสะสมยอดปล่อยเช่ารายเดือน ผ่าน BC สัญญาเช่า ขั้นต่ำ 1 ปี (ทุก ๆ ยอดสะสม 100,000 บาท) 
 • ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 15%* สำหรับสมาชิก BC WEALTH SOCIETY กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • รับสิทธิ์ค่าแนะนำลูกค้าซื้อห้อง Resale ผ่าน BC มูลค่าสูงสุด 20,000 บาทต่อ 1 รายการ*

Prestige-02.pngWealth-01.png

หมายเหตุ : 
    *ลูกค้าในกลุ่ม BC PRESTIGE SOCIETY จะได้รับอภิสิทธิ์ของ BC WEALTH SOCIETY ในกรณีปล่อยเช่าผ่าน BC เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
    *ลูกค้าในกลุ่ม BC WEALTH SOCIETY จะได้รับอภิสิทธิ์ของ BC PRESTIGE SOCIETY เมื่อท่านมียอดสะสมซื้อ หรือ ขาย ห้อง Resale รวมมูลค่า 15 ล้านบาท ขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2565
    *การสะสมยอดขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยปกติแล้ว ยอดสะสมจะมีอายุ 24 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 แต่สำหรับ Foundation Member จะเริ่มสะสมยอดการขายหรือซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 รวมแล้วยอดสะสมจะมีอายุ 27 เดือน

ตารางสรุปของรางวัลและสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนโปรแกรม BC PRESTIGE SOCIETY | BC WEALTH SOCIETY

BC_Prestige-Weath-For-Website1.jpg

เงื่อนไขสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY 


1. รางวัล (Rewards) อภิสิทธิ์สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY ที่มีการซื้อ หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด

    1) กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY สามารถสะสมยอดจากการซื้อ หรือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะยูนิต Resale เพื่อนำมาแลกรับของรางวัลกับ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยทุก 5 ล้านบาท ของราคาซื้อ หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์ สามารถแลกรับเซ็ทของรางวัล ได้แก่ Starbucks Gift Card มูลค่า 1,000 บาท และบัตรกำนัลร้าน Sizzler มูลค่า 1,000 บาท และ/หรือเศษของราคาขายไม่ถึง 5 ล้านบาท จะถูกคำนวณสะสมกับมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด ในครั้งต่อไป

    2) รับเพิ่ม สำหรับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์* สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่คนในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา หรือ บุตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ทุก 15 ล้านบาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Executive 1 มูลค่า 18,125 บาท
 • ทุก 25 ล้านบาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Executive 2 มูลค่า 24,365 บาท
 • ทุก 40 ล้านบาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive มูลค่า 42,840 บาท

BC_Prestige-Weath-For-Website2.jpg

ทั้งนี้ หากกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY ใช้ยอดสะสมแลกรับของรางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ยอดสะสมจากของรางวัลอีกประเภทจะไม่ถูกหักลบออกไป

หมายเหตุ :
    *แพ็คเกจตรวจสุขภาพ และราคาจะปรับเปลี่ยนตาม เพศ และ อายุผู้รับการตรวจ เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลคู่สัญญา
    *บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้นัดหมายให้ลูกค้าเข้ารับการตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล โดยลูกค้าต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 15 วัน ภายหลังจากวันที่นัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจ
    *กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC WEALTH SOCIETY ไม่สามารถแลกรับเซ็ทของรางวัลและรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพโดยการใช้ยอดสะสมการซื้อ หรือ ขาย ตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ยกเว้น เลื่อนระดับเป็นกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY โดยจะต้องมียอดสะสมจากการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะยูนิต Resale กับบริษัทฯ รวมมูลค่า 15 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 เงื่อนไปเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตัวอย่าง การสะสมยอดการขายของกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY
 • ยอดสะสมในการแลก Voucher = 5,000,000 บาท รับ Starbucks Gift Card และบัตรกำนัลร้าน Sizzler
 • ยอดสะสมในการแลก Package Check-Up 1 = 15,000,000 บาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Executive 1
 • ยอดสะสมในการแลก Package Check-Up 2 = 25,000,000 บาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Executive 2
 • ยอดสะสมในการแลก Package Check-Up 3 = 40,000,000 บาท รับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive 3

BC_Prestige-Weath-For-Website3.jpg

BC_Prestige-Weath-For-Website4.jpg

ระยะเวลาแลกเปลี่ยนยอดสะสมเพื่อรับของรางวัล บริษัทฯ จะแจ้งยอดสะสมทุกสิ้นเดือน ก.พ. / พ.ค. / ส.ค. และ พ.ย. 2564 กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY สามารถ ตรวจสอบยอดสะสม ผ่านทาง Call Ambassador ของ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โทร. 02.661.8999

กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY สามารถแลกยอดสะสมเพื่อรับของรางวัลได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส (บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้แลกรับของรางวัลของแต่ละไตรมาส) อาทิ ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2564, ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564, ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

2. หมายเหตุ (Remark)
 • การสะสมยอดขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยปกติแล้ว ยอดสะสมจะมีอายุ 24 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 แต่สำหรับ Foundation Member จะเริ่มสะสมยอดการขายหรือซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 รวมแล้วยอดสะสมจะมีอายุ 27 เดือน
 • การสะสมยอดขาย หรือ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะห้อง Resale เท่านั้น และบริษัทฯ จะนับยอดสะสมจากยูนิตที่มีการชำระค่าดำเนินการขาย (Commission) เต็มจำนวนแล้วเท่านั้น ไม่นับยอดจากการจอง และเงื่อนไขเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • ระยะเวลาเริ่มสะสมเพื่อแลกรับของวัล คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถแลกรับของรางวัลครั้งแรก ภายใน 30 มี.ค. 2564
 • ยอดสะสมในการแลกรับของรางวัล ต้องแลกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนของค่าแนะนำ ส่วนแพคเกจตรวจสุขภาพและ Gift Voucher Set โดยทาง บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้า
 • กรณีเป็นกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY ที่ซื้อห้อง Resale หรือ ขายห้องตนเอง ผ่านบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด หากเป็นในรูปแบบ Co-Agent จะไม่ได้สะสมยอดกับทางบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระค่าดำเนินการขาย (Commission) บางส่วนให้แก่บุคคล หรือ บริษัทอื่นที่มา Co-Agent
 • กรณีขาย ซื้อ หรือ ปล่อยเช่า ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยใช้ชื่อในสัญญามากกว่า 1 ชื่อ ในกรณีที่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย อยู่ในกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สะสมยอดเพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY จะได้รับสิทธิพิเศษของ BC WEALTH SOCIETY ในกรณีปล่อยเช่าผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพ สามารถเปลี่ยนสิทธิให้แก่คนในครอบครัวได้ 1 ครั้ง เท่านั้น ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา หรือ บุตร
 • เงื่อนไขแพ็คเกจตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลคู่สัญญา โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้นัดหมายให้ลูกค้าเข้ารับการตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล โดยลูกค้าต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 15 วัน ภายหลังจากวันที่นัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจ
 • รายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของของรางวัล บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการ
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
 • หากมีข้อพิพาทใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC Wealth Society 


1. รางวัล (Rewards) และ อภิสิทธิ์สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษ BC WEALTH SOCIETY ที่มีการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด มี 2 ประเภท

    1) บริการทำความสะอาด (Soft Cleaning)บริการทำความสะอาดแบบ Soft Cleaning จากบริษัทให้บริการทำความสะอาดชั้นนำ ภายหลังจากลูกค้าย้ายเข้า และย้ายออกที่อยู่อาศัย เมื่อปล่อยเช่าผ่านบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง (ตลอดสัญญาเช่า)
    2) การสะสมยอดปล่อยเช่าของกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC WEALTH SOCIETY ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เพื่อแลกรับบัตรกำนัล
        2.1) ยอดสะสมที่ได้จากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุก 100,000 บาท ซึ่งต้องเป็นสัญญาเช่าขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะคำนวนเป็นยอดสะสมปล่อยเช่า โดยสามารถแลกรับเฉพาะเซ็ทของรางวัล ได้แก่ บัตรกำนัล Sizzler มูลค่า 1,000 บาท และ Starbucks Gift Card มูลค่า 1,000 บาทเท่านั้น
        2.2) กรณีที่ลูกค้าเช่าไม่ครบตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สะสมยอด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ :
    *ลูกค้าในกลุ่ม BC WEALTH SOCIETY ไม่สามารถแลกรับเซ็ทของรางวัลและรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพโดยการใช้ยอดสะสมการซื้อ หรือ ขาย ตามเงื่อนไขของกลุ่มลูกค้า BC Prestige Society ยกเว้น มียอดการซื้อหรือขาย อสังหาริมทรัพย์เฉพาะยูนิต Resale กับบริษัทฯ รวมมูลค่า 15 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 เพื่อเลื่อนเป็นกลุ่มลูกค้า BC PRESTIGE SOCIETY เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. การสะสมยอดการปล่อยเช่าของกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC WEALTH SOCIETY ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เพื่อแลกรับบัตรกำนัล หรือ Gift Voucher 
    1) ระยะเวลาแลกเปลี่ยนยอดสะสมเพื่อรับของรางวัล บริษัทฯ จะแจ้งยอดสะสมทุกสิ้นเดือน ก.พ. / พ.ค. / ส.ค. และ พ.ย. 2564 กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY สามารถ ตรวจสอบยอดสะสม ผ่านทาง Call Ambassador ของ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โทร. 02.661.89992)
    2) กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY สามารถแลกสะสมเพื่อรับของรางวัลได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส (บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้แลกรับของรางวัลของแต่ละไตรมาส) อาทิ ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2564, ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564, ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และไตรมาส 4 ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

3. หมายเหตุ (Remark)
 • กลุ่มลูกค้า BC WEALTH SOCIETY ไม่สามารถแลกรับเซ็ทของรางวัลและรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพโดยการใช้ยอดสะสมการซื้อ หรือ ขาย ตามเงื่อนไขของกลุ่มลูกค้า BC PRESTIGE SOCIETY ได้ ยกเว้น จะต้องมีการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะยูนิต Resale กับบริษัทฯ รวมมูลค่า 15 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 เพื่อเลื่อนเป็นกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY เงื่อนไปเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การสะสมยอดปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยปกติแล้ว ยอดสะสมจะมีอายุ 24 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 แต่สำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC WEALTH SOCIETY จะเริ่มสะสมยอดการปล่อยเช่าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 รวมแล้วยอดสะสมจะมีอายุ 27 เดือน
 • การสะสมยอดปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะห้องที่มีสัญญาเช่าขั้นต่ำ 1 ปี เท่านั้น และบริษัทฯ จะนับยอดสะสมจากยูนิตที่มีการชำระค่าดำเนินการนายหน้า (commission) เต็มจำนวนแล้วเท่านั้น ไม่นับยอดจากการจอง และเงื่อนไขเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่ลูกค้าเช่าไม่ครบตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สะสมยอด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • เริ่มแลกรับของรางวัลครั้งแรก ภายใน 30 มี.ค. 2564 และแลกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนของค่าแนะนำ ส่วนแพคเกจตรวจสุขภาพและ Gift Voucher Set ทาง บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้า
 • กรณีปล่อยเช่าในรูปแบบ Co-Agent จะไม่ได้สะสมยอดกับทางบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระค่าดำเนินการนายหน้าบางส่วนให้แก่บุคคล หรือ บริษัทอื่นที่มา Co-Agent
 • กรณีปล่อยเช่า ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด โดยใช้ชื่อในสัญญามากกว่า 1 ชื่อ ในกรณีที่ผู้ซื้อ หรือผู้ขาย อยู่ในกลุ่มลูกค้าพิเศษ BC WEALTH SOCIETY บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สะสมยอดเพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้• รายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของของรางวัล บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการ
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
 • หากมีข้อพิพาทใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รับเงินสมนาคุณพิเศษ อภิสิทธิ์สำหรับการแนะนำลูกค้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด (Referral Fee) 

1. เงินสมนาคุณที่มอบให้กลุ่มลูกค้าทั้ง BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY ในกรณีที่แนะนำลูกค้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยูนิต Resale ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
    • กรณีมียอดการซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ล้านบาท ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 5,000 บาท
    • กรณีมียอดการซื้อตั้งแต่ 4 – 10 ล้านบาท ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 10,000 บาท
    • กรณีมียอดการซื้อตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 20,000 บาท

2. หมายเหตุ (Remark)
    • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY ต้องระบุ “ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์” ของผู้ถูกแนะนำมาที่ส่วนกลางบริษัทฯ ผ่านช่องทาง E-mail: info@bkkcitismart.com หรือ Line Official: @bangkokcitismart

Line-QR-Code.jpg
Line Official: @bangkokcitismart

 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY ต้องแนะนำผู้ถูกแนะนำก่อนผู้ถูกแนะนำจะมาลงทะเบียนกับบริษัทฯ เอง หรือ หากเป็นกรณีที่พนักงานขายบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียนแทนให้ต้องมีการระบุ Referral Fee มาตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียน (บริษัทฯ ไม่รับลงทะเบียนย้อนหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY ต้องแนะนำผู้ถูกแนะนำก่อนผู้ถูกแนะนำจะมาลงทะเบียนกับบริษัทฯ เอง หรือ หากเป็นกรณีที่พนักงานขาย บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียนแทนให้ต้องมีการระบุ Referral Fee มาตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียน (บริษัทฯ ไม่รับลงทะเบียนย้อนหลัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายของ บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด ได้แก่ บิดา-มารดา / พี่-น้อง / คู่สมรส สามี-ภรรยา / คนรัก / เพื่อน
 • ผู้ถูกแนะนำ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเป็น คู่สมรส สามี-ภรรยา / บุตร กับผู้แนะนำ 
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY สามารถแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำมาซื้อทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมของตนเองได้ โดยจะได้รับค่าแนะนำตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กลุ่มลูกค้าพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY หรือ BC WEALTH SOCIETY ต้องระบุข้อมูลผู้ถูกแนะนำอย่างถูกต้อง และจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกแนะนำแล้วเท่านั้น
 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกแนะนำ กับชื่อผู้ซื้อในสัญญาต้องตรงกัน หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ให้ค่าแนะนำดังกล่าว
 • ลูกค้าจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในส่วนของค่าแนะนำ ส่วนแพคเกจตรวจสุขภาพและ Gift Voucher Set ทาง บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้า

เงื่อนไขสำหรับสมัครสมาชิกใหม่


1. อภิสิทธิ์สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษ BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY

    • ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 15%* สำหรับสมาชิกใหม่ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
    • รับสิทธิ์ค่าแนะนำลูกค้าซื้อห้อง Resale ผ่าน BC มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ*

2. การสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าใหม่ผ่าน บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เพื่อแลกรับบัตรกำนัล หรือ Gift Voucher
    • การสะสมคะแนนจะเริ่มนับยอดสะสม ตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิกทั้ง BC PRESTIGE SOCIETY และ BC WEALTH SOCIETY
    • กลุ่ม BC PRESTIGE SOCIETY จะเริ่มแลกแลกรับเซ็ทของรางวัลและรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพได้ เมื่อมียอดสะสมผ่านการ ซื้อ หรือ ขาย ถึง 15,000,000 บาท
    • กลุ่ม BC WEALTH SOCIETY จะเริ่มแลกแลกรับเซ็ทของรางวัลและบริการทำความสะอาด เมื่อมียอดสะสมที่ได้จากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ถึง 100,000 บาท

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด (BC) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิทธิพิเศษที่คัดสรรมาให้ท่านในครั้งนี้และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ได้มอบให้ท่านตลอดการลงทุนผ่านบริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจแก่ท่านสูงสุด หากท่านต้องการสมัครสมาชิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ BC Call Ambassador โทร. 02.661.8999
อ่านเพิ่มเติม