วันที่ 27 เมษายน 2564

“อีลีแกนท์ แอร์พอร์ต” Hospitel แห่งแรก เปิดรับผู้ป่วยแล้ว ถึง 30 พ.ค.นี้

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อม Hospitel ประเดิมโรงแรม Elegant Airport Hotel เปิดรับผู้ป่วย 26 เม.ย. ถึง 30 พ.ค.นี้ พร้อม 5 กฎเหล็กที่ผู้ป่วยใน Hospitel ต้องปฎิบัติ


อีลีแกนท์-แอร์พอร์ต.jpg
Photo by ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 24 เม.ย. 2564 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลสิรินธร ณ โรงแรม Elegant Airport Hotel ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ กทม.

อีลีแกนท์ แอร์พอร์ต.jpg
Photo by ประชาชาติธุรกิจ

Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิด 3 ระดับ


กทม. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ให้รองรับผู้ป่วยโควิดให้มากขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. และนอกสังกัด

ระดับที่ 2 การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้

ระดับที่ 3 จัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วย

ในส่วนของการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนั้น กทม. อยู่ระหว่างเร่งประสานโรงแรมที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น Hospitel

สำหรับโรงแรม Elegant Airport Hotel เขตประเวศ คือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งแรกของ กทม. เป็นอาคาร 7 ชั้น 2 อาคาร อาคารหนึ่งเปิดให้บริการเป็น สถานกักตัวของรัฐ State Qualantine (SQ) อีกอาคารจะเปิดเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 230 ห้อง ทั้งนี้จะทยอยรับผู้ป่วยเข้าพัก ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ จำนวน 70 ห้อง วันที่ 30 เม.ย.นี้ จำนวน 80 ห้อง วันที่ 15 พ.ค.นี้ จำนวน 40 ห้อง วันที่ 30 พ.ค.นี้ จำนวน 40 ห้อง

สามารถดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

5 กฎเหล็ก ที่ผู้ป่วยใน Hospitel ต้องปฎิบัติ

  1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 4- 7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอด (Chest x-ray) คงที่ กรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่ต้องเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่มีอาการและไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม โดยที่ผลการถ่ายรังสีปอดปกติดี
  2. ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือสามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
  3. ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีที่มีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการได้ดี มีเพียงยารับประทาน
  4. ต้องจัดยามาพร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์
  5. ทางโรงพยาบาลต้นทางยินดีมารับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลต้นทาง หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

ทยอยรับผู้ป่วยตั้งแต่ 26 เม.ย. ถึง 30 พ.ค.นี้

เมื่อผู้ป่วยเข้าพักจะมีการแจกชุดแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ อาทิ การปฏิบัติตัว การวัดอุณหภูมิ การออกซิเจนในเลือด เมื่อเข้าห้องพัก ต้องโหลด Application “ME-MORE” และลงทะเบียนใน Application ให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับทีมแพทย์และพยาบาล

โรงแรม Elegant Airport Hotel.jpg
Photo by ประชาชาติธุรกิจ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม