ข่าวสาร

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

คอนโดปล่อยเช่าเฮ คลัง-มหาดไทย เตรียมประกาศ จ่ายอัตรา “ที่อยู่อาศัย”

เตรียมออกประกาศ คอนโดมิเนียม แม้จะนำไปปล่อยเช่าแต่หากนำไปใช้เพื่ออยู่อาศัย จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ภาษีที่ดิน-คอนโด.jpg


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2563 สร้างความกังวลให้ประชาชนจำนวนมาก กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกประกาศกระทรวงร่วมกัน ในเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งในประกาศจะบอกชัดเจนว่าคอนโดมิเนียม แม้จะนำไปปล่อยเช่าแต่หากนำไปใช้เพื่ออยู่อาศัย จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยเท่านั้น

พร้อมกันนี้ ขอชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย ดังนี้

1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

2. ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น

3. ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ถือครองคอนโดมิเนียม ที่ได้รับจดหมายแจ้งข้อมูลรายการจากกรุงเทพมหานคร ไม่จำเป็นต้องย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในคอนโดฯ ภายในสิ้นปี เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์ เพราะคอนโดฯ ทุกห้องจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย คือ ล้านละ 200 บาท ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่เก็บในอัตราล้านละ 3,000 บาท

หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังลงนามเรียบร้อย จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที อย่างไรก็ตาม หากในที่ดินมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น คอนโดฯ ใช้พื้นที่ด้านล่างเปิดบริการร้านเสริมสวย หรือร้านขายของ จะต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ส่วนบ้านพักอาศัยที่ดัดแปลงเป็นร้านอาหารจะต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกัน ในขณะที่บ้านหรือคอนโดฯ ที่นำพื้นที่หรือห้องมาให้เช่า เช่น ใช้เช่าผ่าน Airbnb เป็นโฮมสเตย์ โฮสเทล เป็นต้น ซึ่งเป็นการเช่าระยะสั้น ถือว่าดำเนินการในเชิงพาณิชย์ และจะต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์”

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม