ข่าวสาร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

โทลล์เวย์ ปรับตามสัมปทาน 5-10 บาท วิ่งยาวดินแดง-อนุสรณ์สถาน 115 บาท

โทลล์เวย์ เริ่มเก็บอัตราค่าผ่านทางใหม่เพิ่ม 5-10 บาท วิ่งยาวจากดินแดง-อนุสรณ์สถาน 115 บาท

โทลล์เวย์.jpg


บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ เริ่มเก็บอัตราค่าผ่านทางใหม่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน สำหรับรอบ 5 ปี ระหว่าง 22 ธันวาคม 2562 ถึง 21 ธันวาค 2567 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง เพิ่มขึ้น 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน เพิ่มขึ้น 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน ที่ตามสัญญาให้ปรับทุก 5 ปี จนหมดอายุสัญญา 12 ก.ย. 2577

ส่งผลให้อัตราใหม่ระหว่าง 22 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ เป็น 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ เป็น 110 บาท รถ 4 ล้อ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน จาก 30 บาทเป็น 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท และตลอดเส้นทางจากดินแดง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 100 บาทเป็น 115 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท เป็น 155 บาท

โทลล์เวย์-2.jpg

การปรับราคาเป็นไปตามสัญญา ก่อนปรับแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สัมปทานที่เหลือ 15 ปี จะปรับได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 บาท เป็นการปรับแบบอัตราคงที่ ไม่ได้คิดตามดัชนีผู้บริโภค หรือ CPI เหมือนทางด่วน

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม