ข่าวสาร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

กทม. ขอคอนโดตรวจสอบข้อมูล หากไม่ถูกต้อง ยื่นแก้ไขหรือสแกน QR code ภายใน มี.ค.63

กทม. ขอให้เจ้าของคอนโด ตรวจแบบแจ้งรายการ หากไม่ถูกต้อง ให้ยื่นแก้ไขที่เขตหรือสแกน QR code ภายใน มี.ค.63

คอนโด.jpg

กรุงเทพมหานครได้จัดส่งแบบแจ้งรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ไปยังเจ้าของห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ขอให้ผู้ที่ได้รับเอกสารแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่ออาคารชุด เลขที่ห้อง พื้นที่ และลักษณะการทำประโยชน์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ไปยื่นแก้ไขแบบรายการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค.63

คอนโด-2.jpg

ทั้งนี้ หากไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงานเขต สามารถสแกน QR code ด้านหลังซองจดหมาย เพื่อทำการขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4 ) โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทธุรกิจ เพื่อตรวจสอบ อนึ่งจะไม่สามารถใช้ทำการแก้ไขรายการข้ามเขตได้ หมายถึง หากบุคคลใดมีห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมมากกว่า 1 ห้องและอยู่ในหลายพื้นที่เขต ต้องใช้ QR code ของจดหมายเขตนั้น ๆ ในการยื่นแก้ไขรายการ

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม