ข่าวสาร

วันที่ 24 เมษายน 2563

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ”ลาดพร้าว-สำโรง” คืบหน้า 55.67% รถขบวนแรกถึงไทยปลายปีนี้

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ”ลาดพร้าว-สำโรง” คืบหน้า 55.67% รถขบวนแรกถึงไทยปลายปีนี้

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง.jpg

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีพัฒนาการ สถานีกลันตัน ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และอาคารจอดแล้วจรใกล้กับสถานีศรีเอี่ยม

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-2.jpg

โดยเร่งรัดให้ผู้รับสัมปทานดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานก่อสร้างอาคาร Main Workshop ที่อยู่ในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับรถไฟฟ้าขบวนแรกที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยในช่วงปลายปี 2563

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-3.jpg

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา 55.67% และงานระบบรถไฟฟ้า 50.02%

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-4.jpg

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม