ข่าวสาร

วันที่ 24 มีนาคม 2563

MRT สายสีน้ำเงิน เสริมรถเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า ลดความแออัด Social Distancing

MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มมาตรการ Social Distancing เสริมรถเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า ลดความแออัด


MRT-สายสีน้ำเงิน.jpg

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID–19 ได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร นั้น

MRT-สายสีน้ำเงิน-2.jpg

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม. และ BEM จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าในพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

จส. 100

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม