วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% เริ่ม 1 ม.ค. 63

ครม.คลอดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนอง
เหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.-24 ธ.ค.63 ด้าน ธอส.อัดเงิน 50,000 ล้านปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปีแรก

 

ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง.jpg

นายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติ มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนองจากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการโอนและการจดจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน ทั้งนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 63

นอกจากนี้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาพิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.62 - 24 ธ.ค.63 โดยมีวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ใน 3 ปีแรก

สำหรับมาตรการลดภาระฯ และมาตรการสินเชื่อฯ เน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มคนเริ่มทำงานที่กำลังก่อร่างสร้างตัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ เพื่อให้บุตรหลานหรือทายาท โดยต้องเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ (เพื่อการอยู่อาศัย) และห้องชุด ทั้งนี้ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อน

คาดว่าทั้ง 2 มาตรการ จะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาฯ ให้เติบโต เกิดการขยายตัวของ supply chain ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาการคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ ธอส. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้นำในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม คาดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม