ข่าวสาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

เคาะรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – บางขุนนนท์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. กระทรวงคมนาคม เรียกกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาให้ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีสมตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – บางขุนนนท์ ระยะทาง 27 กม. โดยให้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วนคือ ประชาชน รัฐบาล และเอกชน

รถไฟฟ้าสายสีส้ม.jpg

โดยกรมราง ได้นำข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง) มาเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองสายเป็นระบบโมโนเรลและเป็นการลงทุนแบบ PPP ขบวนรถเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบของการสร้างราง ซึ่งไม่สามารถแยกงานโยธาออกมาได้เหมือนการทำรางหนัก (Heavy Rail)

ส่วน สนข. เสนอมิติที่เป็นข้อกังวลต่าง ๆ เช่น ค่าโดยสารที่จะจัดเก็บ, เพดานหนี้สาธารณะ เป็นต้น เมื่อดูต้นทุนแล้ว หากแยกงานโยธาออกมาจะทำให้ต้นทุนของโครงการถูกลง จากเดิม 120,000 ล้านบาท จะเหลือเพียง 90,000 ล้านบาท

อีกทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะถูกกว่าให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด้วย แต่คาดการณ์ผู้โดยสารเมื่อรวมทั้งสองช่วงอยู่ที่ 440,000 คน/วัน มองว่ายังน้อยไป จึงให้สนข.ไปปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น เพราะควรจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่านี้

วันที่ 8 ต.ค.จะนำข้อมูลเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณา ตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน หากเลือก PPP เดิม ก็เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้เลย แต่หากจะแยกงานโยธาออก ก็จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) รับทราบ ยืนยันว่าหากแยกงานจริงก็ไม่ทำให้โครงการล่าช้า

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม