ข่าวสาร

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

กระทรวงมหาดไทยแจ้งเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กระทรวงมหาดไทยแจ้งเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งขยายกำหนดเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปก่อน จากเดิมจะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 นี้ โดยเลื่อนเวลาออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากการจัดทำกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.jpg

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2.jpg

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม