วันที่ 19 สิงหาคม 2563

แจ้งวัฒนะ ผุดสกายวอล์ก เชื่อมศูนย์ราชการ 4 สถานีรถไฟฟ้า

แจ้งวัฒนะ ผุดสกายวอล์ก เชื่อมศูนย์ราชการ 4 สถานีรถไฟฟ้า ลดปัญหารถติด

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.jpg

ร่วม 13 ปีที่ “ธพส.-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด” บริษัทลูกของกรมธนารักษ์ ใช้เวลาพัฒนาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลังจากเปิดใช้อาคารโซน A และโซน B ไปแล้ว

ล่าสุดกำลังเร่งขยายโซน C บนเนื้อที่ 81 ไร่ สุดท้ายในพิมพ์เขียวทั้งก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท

สำหรับส่วนต่อขยายโซน C ตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 7 ติดกับสโมสรราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกแบบเป็นอาคารสำนักงานของส่วนราชการ สูง 11 ชั้น และใต้ดิน 2 ชั้น รวม 5 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอย 660,000 ตร.ม. ประกอบด้วย สำนักงาน 3 อาคาร ส่วนเอเทรียมและศูนย์ประชุม 2 อาคาร มีที่จอดรถ 4,600 คัน พร้อมมีพื้นที่สีเขียวระดับดินและบนหลังคาอาคาร พื้นที่สันทนาการ 50%

นาฬิกอติภัค แสงสนิท MD ของ ธพส. กล่าวว่า ปัจจุบัน โซน C กำลังดำเนินการงานเสาเข็มจะเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ และงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน ขณะที่งานอาคารอยู่ระหว่างออกแบบ จะทยอยดำเนินการในรูปแบบเทิร์นคีย์หรือออกแบบไปก่อสร้างไป ในเดือน ธ.ค.นี้จะเปิดประมูลอาคารด้านทิศเหนือ ค่าก่อสร้างประมาณ 6,800 - 7,000 ล้านบาท จากนั้นประมาณเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 จะประมูลก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.jpg

โดย “นาฬิกอติภัค” ขยายความว่า จะมีระบบขนส่งมวลชนรูปแบบรถเมล์ไฟฟ้าเป็นฟีดเดอร์รับส่งคนภายในศูนย์ราชการเชื่อมการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า ขณะนี้มีการเปิดเดินรถแล้ว 1 เส้นทาง สาย 1551 วิ่งบริการไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเจรจากับบริษัทเอกชนให้ลงทุนเพิ่ม จะมีการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (เดโป้) พร้อมที่จอดรถ 1,600 คัน ด้านหลังศาลปกครองสูงสุดและซื้อรถเพิ่ม12 คัน รับสัมปทานวิ่งบริการ 3 เส้นทาง

นาฬิกอติภัค-แสงสนิท.jpg

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะสร้างทางเดินเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู และมีโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 10 เชื่อมถนนประชาชื่น ระยะทาง 1.6 กม. และถนนหมายเลข 11 เป็นการปรับปรุงถนนประชาชื่นจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่ง ธพส.จะไปเจรจากับการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อขอตัดถนนผ่านพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงจะเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ติดสัญญาณไฟจราจรตรงแยกถนนสาย 8 จะไปเชื่อมกับถนนวิภาวดีฯ

ทั้งหมดมีแผนงานโครงการไว้อยู่แล้วเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ตั้งแต่เริ่มวางผังพัฒนาศูนย์ราชการเพื่อเป็นการระบายการจราจร คาดว่าภายในปีนี้จะได้ข้อยุติทั้งหมด แต่ที่ล่าช้าเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องขอจัดสรรงบประมาณมาก่อสร้าง ซึ่งถนนสาย 8 กว่าจะได้สร้างทาง กทม.ใช้เวลากว่า 10 ปี

นาฬิกอติภัค แสงสนิท MD ของ ธพส. กล่าวว่า การพัฒนาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะส่วนสุดท้ายนี้ ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ โดยทยอยกู้เป็นรายปี ในปี 2562 กู้ธนาคารออมสิน 1,500 ล้านบาท ปี 2563 กู้ธนาคารกรุงไทย 4,300 ล้านบาท ในปี 2564 และมีแผนจะกู้อีก 4,800 ล้านบาท ทั้งโครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง 60 เดือน แล้วเสร็จในปี 2567 รองรับข้าราชการและประชาชนมาใช้บริการประมาณ 30,000 คน/วัน ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศาลปกครองสูงสุด

ขณะที่การป้องกันน้ำท่วมทางกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำบนถนนแจ้งวัฒนะ และ กทม.ยังมีแผนจะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรอีก ด้านการจัดการขยะมูลฝอยจะให้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม
ธพส. พลิก “ศูนย์ราชการ" สู่ไพรมแอเรียย่านแจ้งวัฒนะ มูลค่ากว่าแสนล้าน
อ่านเพิ่มเติม