ข่าวสาร

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

กรมที่ดิน 4.0 เปิดให้ดูโฉนดที่ดินบนมือถือได้แล้ว

กรมที่ดินเปิดให้ค้นข้อมูลที่ดินทั่วประเทศทางโทรศัพท์มือถือด้วยตนเอง ดูได้ทั้งรูปแปลง ที่ตั้ง เลขระวาง ขนาดเนื้อที่ ไปจนถึงภาพดาวเทียม ภาพสตรีทวิว พร้อมราคาประเมิน ที่ตั้งสำนักงานที่ดินใกล้เคียง

โฉนด-กรมที่ดิน.jpg


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่า ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งทั่วประเทศได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ Androids

สามารถค้นหาได้ทั้ง รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล-อำเภอ-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม และ Street view ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ

กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชน จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่
1) ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th
2) ทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วย Application LandsMaps
3) จุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
4) ผ่านตู้ Kiosk

ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฐานเศรษฐกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม