ข่าวสาร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

จ่อฟ้องกลับ “โฮปเวลล์” ขุดคำสั่งคณะปฏิวัติ ยืดเส้นตายค่าโง่ 1.2 หมื่นล้าน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ดการรถไฟ) กล่าวว่า ที่ประชุมเมื่อ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะทำงานที่มีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระรวงคมนาคมเป็นประธาน พบหลักฐานที่สามารถฟ้องแพ่ง เอาผิดบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด คู่สัญญาในขณะนั้นได้

โฮปเวลล์.jpg

โดยพบว่าการขออนุมัติโครงการ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นไม่มีการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่องดเว้นสัดส่วนการถือหุ้นคนต่างด้าวที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว. 281) ลงวันที่ 24 พ.ย. 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับการทำธุรกิจของคนต่างด้าว

ที่ประชุมมีมติในเรื่องนี้ 2 ประเด็นคือ
1. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นำหลักฐานยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
2. ให้ ร.ฟ.ท. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว งดการบังคับคดีที่จะต้องชำระค่าชดเชยจำนวน 12,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จากการแพ้คดีโฮปเวลล์ ซึ่งมีกำหนดต้องจ่าย 19 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ จะให้สำนักอาณาบาล ร.ฟ.ท. หารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินคดีให้เป็นไปในทางเดียวกัน และจะเร่งดำเนินการให้ทันก่อน 19 ต.ค.นี้

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม