วันที่ 29 มกราคม 2562

กทม.ผุดโครงข่ายใหม่ 1.7 หมื่นล้าน 6 เลน 20 กม.เชื่อมสุขสวัสดิ์-เพชรเกษม-วงแหวนใต้

 
กทม.ทุ่มกว่า 1.7 หมื่นล้านตัดถนนสายใหม่ 6 เลน จากสุขสวัสดิ์-เพชรเกษม-วงแหวนด้านใต้ ระยะทาง 20 กม. เติมเต็มโครงข่ายถนนสายหลักเชื่อมกรุงเทพฯแนวเหนือ-ใต้ เปิดการพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม ทะลวงรถติดย่านฝั่งธนบุรี เผยมีที่ดินแจ็กพอต 450 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1,431 หลัง ตั้งค่าชดเชย 9.2 พันล้าน เตรียมของบประมาณปี’63 ตะลุยเวนคืน ปีหน้าเปิดใช้ถนน 4 เลนโฉมใหม่ศาลาธรรมสพน์ ทางยกระดับและถนนเชื่อมต่อกาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 2
 
กทม.ผุดโครงข่ายใหม่ 1.7 หมื่นล้าน 6 เลน 20 กม.เชื่อมสุขสวัสดิ์-เพชรเกษม-วงแหวนใต้
 
แหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กทม.มีแผนจะก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ค3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ 2-ถนนสามแยกตากสิน-ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนตามแนวผังเมือง สาย ฉ1 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปี 2556
 
 
เติมเต็มโครงข่ายสายหลัก
 
เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ จากถนนเพชรเกษมถึงโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ด้านตะวันตก และถนนเพชรเกษม รวมถึงบรรเทาปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสุขสวัสดิ์ แยกดาวคะนองและแยกมไหสวรรย์ ช่วยในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพิ่มเส้นทางเลือกในการเดินทาง อำนวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป
 
 
แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับแนวเส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็นถนนจากเหนือลงใต้ มีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อระหว่างจากถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดลงใต้ผ่านถนนเทอดไท ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนเอกชัย ถนนพระราม 2 ถนนพุทธบูชา ถนนประชาอุทิศ ไปบรรจบกับจุดตัดระหว่างถนนสุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ระยะทางประมาณ 13.5-16 กม. ส่วนช่วงที่ 2 จะเชื่อมกับโครงการในช่วงแรกและแนวถนนสาย ง21 หรือสาย ค3 เดิม แล้วไปสิ้นสุดโครงการบริเวณเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านใต้ ระยะทางประมาณ 4 กม. รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 20 กม.
 
กทม.ผุดโครงข่ายใหม่ 1.7 หมื่นล้าน 6 เลน 20 กม.เชื่อมสุขสวัสดิ์-เพชรเกษม-วงแหวนใต้
 
 
ลงทุน 1.7 หมื่นล้าน
 
รูปแบบก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4-6 ช่องจราจร และก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจร บริเวณเกาะกลางถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรแบ่งเป็น 7 ตอนได้แก่ 1.จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนกัลปพฤกษ์ 2.จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึงถนนเอกชัย 3.จากถนนเอกชัย ถึงถนนพระราม 2 4.จากถนนพระราม 2 ถึงถนนพุทธบูชา 5.จากถนนพุทธบูชา ถึงถนนประชาอุทิศ 6.จากถนนประชาอุทิศ ถึงถนนสุขสวัสดิ์ และ 7.ถนนสาย ง21 จากถนนสาย ฉ1 ถึงถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้
 
“จากการสำรวจและออกแบบเบื้องต้นใช้งบประมาณก่อสร้างโครงการ 17,200 ล้านบาท เป็นค่าเวนคืน 9,200 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 8,000 ล้านบาท เมื่อกลางปี 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดพื้นที่เวนคืนที่ดินแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น กทม.จะเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบยอดเวนคืนที่ดิน โดยจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เวนคืนที่ดินต่อไป”
 
 
เวนคืน 450 ไร่กว่า 1.4 พันหลัง
 
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนก่อนหน้านี้ ปรากฏว่า มีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 1,887 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ และโรงเรือนหรือสิ่งที่ปลูกสร้างอีกประมาณ 1,431 รายการ โดยกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในพื้นที่ กทม. ท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงแสมดำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงทุ่งครุ แขวงบางมด และเขตทุ่งครุ
 
อนึ่งโครงการนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้นำแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีระเบียบ ซึ่งต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบให้กับกทม.เป็นผู้ดำเนินการต่อ โดยในปี 2547 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติมอบหมายให้ กทม.เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจออกแบบการก่อสร้างโครงการ
 
 
กทม.เร่งเพิ่มโครงข่ายฝั่งธนฯ
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างและปรับปรุงโครงข่ายถนนพื้นที่ฝั่งตะวันตกอยู่หลายโครงการ อาทิ โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เริ่มงานวันที่ 25 ก.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่ 13 ก.ย. 2563 มีทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ช่องจราจร ระยะทาง1.5 กม. ยังมีโครงการปรับปรุงถนนศาลา
 
ธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เป็นถนน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 6.1 กม. มีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม รองรับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกและเป็นเส้นทางลัดเชื่อม กทม. จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม แบ่งเบาจราจรถนนบรมราชชนนี เริ่มงานวันที่ 28 ก.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่ 20 มี.ค. 2563
 
ประชาชาติธุรกิจ
 
 

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่

http://www.bkkcitismart.com/news 

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม