ข่าวสาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

เลื่อนประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ 1 ปี คาดราคาเฉลี่ยพุ่ง 10%

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การประกาศราคาประเมินทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) รอบใหม่ จะไปประกาศในวันที่ 1 ม.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นรอบราคาประเมินช่วงปี 2564-2567 จากที่จะประกาศในวันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยราคาประเมินปกติจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 2-3% คาดว่าเมื่อประกาศบัญชีใหม่ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เนื่องจากเดิมที่จะประกาศวันที่ 1 ม.ค. 2563 นั้น ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 7-8%

ราคาประเมินที่ดิน.jpg
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล

โดยการที่เลื่อนประกาศ เนื่องจากกฎหมายออกมาบังคับใช้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันในเรื่องการประกาศใช้บัญชีราคาทรัพย์สินใหม่ และกฎหมายภาษีที่ดินกำหนดว่า ต้องแจ้งราคาประเมินก่อน เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบราคาประเมินก่อนเป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นต้องเปิดให้สามารถยื่นคัดค้านราคาได้ ในอีกไม่เกิน 60 วัน

“ราคาประเมินรอบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 10-15% เพราะช่วงนั้นมีรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีถนนใหม่ ๆ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ปกติแล้วจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 2% ไม่เกิน 3% โดยช่วงนี้ราคาไม่ได้เปลี่ยนเยอะ เพราะหลาย ๆ ที่ ราคาบูมขึ้นไปก่อนที่จะทำโครงการ ไม่ใช่ขึ้นตอนโครงการเสร็จ”

“ในช่วงที่เลื่อนการประกาศราคาประเมินออกไป 1 ปีนี้ ก็จะใช้ราคาเดิมไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ของกฎหมายประเมินราคา ว่าให้ขยายการใช้บัญชีราคาเดิมออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ดี กฎหมายประเมินใหม่ มีการให้อำนาจระดับจังหวัดในการประกาศราคาประเมินเพิ่มเติมได้ ระหว่างที่ยังไม่มีประกาศราคาประเมินรอบใหม่

กฎหมายกำหนดรอบประเมินราคาทรัพย์สินไว้ที่ทุก 4 ปี แต่ในระหว่างรอบ จังหวัดสามารถปรับปรุงราคาประเมินได้ หากในพื้นที่มีถนนตัดใหม่ หรือมีความเจริญอะไรเกิดขึ้น ที่ทำให้ราคาประเมินเพิ่มขึ้น

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม