ข่าวสาร

วันที่ 14 มกราคม 2563

ไม่จอด 40 เดือน “สถานีตากสิน” BTS เตรียม Shuttle Bus รับ-ส่งแทน

BTS เตรียมปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน ภายในปี 2563 หลังผ่าน EIA ขยายพื้นที่สะพาน วางรางเพิ่ม แล้วเสร็จปลายปี 2565

BTS-สถานีตากสิน.jpg

ในที่สุด บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSC ก็ได้ฤกษ์ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6) ภายในปี 2563 หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อ 29 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

BTS-สถานีตากสิน-2.jpg

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BTSC กล่าวว่า ต้องมีการประชุมร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม บีทีเอส และตำรวจ เรื่องแบบก่อสร้างและแนวทางการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างที่จะใช้เวลา 40 เดือน ซึ่งสถานีตากสินมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 40,000 เที่ยวคนต่อวัน คาดจะเริ่มตั้งแต่ต้นปี'63 เป็นต้นไป

“รถไฟฟ้ายังให้บริการตามปกติ แต่ว่าจะไม่จอดที่สถานีตากสิน ซึ่งจะมีผู้โดยสารบางส่วนที่นั่งเรือและมาต่อที่สถานีนี้ จะจัดรถชัตเติลบัสรับส่งผู้โดยสาร ไปยังสถานีสุรศักดิ์และสถานีกรุงธนบุรีแทน เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้รถวิ่งสวนกันได้ใช้เวลาในการรอรถ 2 นาทีต่อขบวน จากเดิมจะต้องรอสับหลีก ใช้เวลา 3 นาทีต่อขบวน”

BTS-สถานีตากสิน-3.jpg

การปรับปรุงจะใช้เวลาประมาณ 40 เดือนและเงินลงทุน 1,100 ล้านบาท แยกเป็นขยายพื้นที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสะพานสาทร ทั้งสองฝั่ง(เหนือ-ใต้) กว้าง 1.80 เมตร และยาว 250 เมตร ทดแทนพื้นที่สะพานเดิมและคงช่องจราจรไว้เท่าเดิม วงเงิน 300 ล้านบาท

และงานปรับปรุงสถานี วงเงิน 700-800 ล้านบาท ประกอบด้วยงานขยายรางรถไฟฟ้า 1 ราง จากทางเดี่ยวเป็นทางคู่และขยายพื้นที่ชานชาลาสถานี จากชั้นชานชาลาฝั่งเดียว เป็นชานชาลาสองฝั่ง ความกว้างฝั่งละ 4.5 เมตร และยาว 90.20 เมตร มีขนาดเท่าชานชาลาเดิม

BTS-สถานีตากสิน-4.jpg

โดยบีทีเอสเป็นผู้ลงทุน เพราะงานส่วนนี้จะรวมอยู่ในสัญญาสัมปทานของสายสีเขียวทั้งโครงการ ที่รอการอนุมัติจาก ครม. จะเริ่มจากขยายพื้นที่สะพานตากสินก่อน วางรางเพิ่มและสร้างสถานีใหม่ จะแล้วเสร็จปลายปี 2565

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม