ข่าวสาร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เปิดวิ่งฟรี 3 เดือน มอเตอร์เวย์ ”พัทยา-อู่ตะเภา” เริ่ม 22 พ.ค.

กรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรี 3 เดือน มอเตอร์เวย์ "พัทยา-มาบตาพุด" ระยะทาง 32 กม. เชื่อมการเดินทางกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่อีอีซี เริ่ม 22 พ.ค. ก่อนเก็บค่าผ่านทางปลาย ส.ค.นี้ กทม.สุดทางอู่ตะเภา 130 บาท

มอเตอร์เวย์--พัทยา-อู่ตะเภา-.jpg


โดยมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด (ด่านอู่ตะเภา) มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา หากใช้บริการตั้งแต่กรุงเทพฯ มายังปลายทางที่อู่ตะเภา เสียค่าผ่านทางอยู่ที่ 130 บาท

เมื่อเปิดบริการจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม