วันที่ 11 สิงหาคม 2563

กทม.พัฒนามิกซ์ยูส 5 สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์กลางธุรกิจ-ที่อยู่อาศัย-ค้าปลีก

กทม.บูมมิกซ์ยูส 5 สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์กลางธุรกิจ - ที่อยู่อาศัย - ค้าปลีก

มิกซ์ยูส.png

กทม. เลื่อนประกาศผังเมืองรวมใหม่เป็นปลายปี 2564 เร่งวางพิมพ์เขียวพัฒนาเชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟฟ้าหลากสี รัศมี 800 เมตร บุม 5 สถานีจุดตัดใหญ่ในเมือง “ประตูน้ำ-วงเวียนใหญ่-บางขุนพรหม-ลำสาลี-เตาปูน” เป็นโมเดลนำร่อง พัฒนามิกซ์ยูส ฮับธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หนุนการเดินเท้า ใช้จักรยาน เชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบรถ ราง เรือ แทนรถยนต์ส่วนตัว แก้ปัญหาการจราจร ลดมลภาวะ

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. จะเลื่อนการบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงใหม่เป็นปลายปี 2564 เนื่องจากยังมีขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ผังเมืองใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2562 จึงทำให้เกิดความล่าช้า ขณะเดียวกัน กทม. อยู่ระหว่างรวบรวมการยื่นขอปรับปรุงผังเมืองรวมที่ประชาชนและภาคธุรกิจยื่นเสนอขอมาพร้อมกันไปด้วย

บูมมิกซ์ยูส 5 สถานีรถไฟฟ้า
อยู่ระหว่างดำเนินการวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (TOD) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้ภาครัฐและเอกชนพัฒนาตามกรอบที่กำหนดไว้ให้สอดรับกับข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้าสายใหม่จะทยอยเปิดบริการอีกหลายสาย โดยแบ่งกลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในแผนแม่บท ได้แก่

1.กลุ่มย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (สีแดง) 50 สถานี
2.กลุ่มย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นใน (สีส้ม) 84 สถานี
3.กลุ่มย่านพาณิชยกรรมและย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง (สีเหลือง) 132 สถานี
4.กลุ่มย่านที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก (สีเขียว) 9 สถานี
5.กลุ่มย่านประวัติศาสตร์ (สีน้ำตาล) 15 สถานี
6.กลุ่มย่านสถาบันราชการ (สีน้ำเงิน) 13 สถานี

mix-use.jpg

ประตูน้ำฮับค้าส่ง
นายสมชาย กล่าวอีกว่า แนวคิดการพัฒนา ในส่วนของ “สถานีประตูน้ำ” ของรถไฟฟ้าสายสีส้ม จุดต่อเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงก์และสายสีเขียว จะพัฒนาเป็นสำนักงานเกรดเอ คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ให้เช่า โรงแรมระดับ 3-4 ดาว บัดเจ็ตโฮเทลระดับ 1-2 ดาว เป็นย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางกิจกรรมค้าปลีกค้าส่ง โดยจะส่งเสริมพื้นที่พาณิชยกรรมเดิมและพาณิชยกรรมใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของกรุงเทพฯ แหล่งธุรกิจแฟชั่นและเสื้อผ้าระดับนานาชาติ ทั้งกลางวันและกลางคืน เหมือนซินจูกุ ชิบูย่า และเมียงดง และจะพัฒนาเส้นทางการสัญจรกับแหล่งท่องเที่ยวหลักและพื้นที่พาณิชยกรรม ที่ต่อเนื่องจากย่านสยาม ราชประสงค์ มักกะสัน พระราม 9 จะมีการส่งเสริมการเข้าถึงด้วยระบบรถ-ราง-เรือ

“สถานีวงเวียนใหญ่” จุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีแดง สีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) และสีเขียว จะพัฒนาเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของฝั่งธนบุรี มีแผนงานพัฒนา เช่น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานรอบสถานีรัศมี 500 เมตร 650 เมตร และ 800 เมตร ปรับปรุงทางเท้า ทางจักรยานและภูมิทัศน์พื้นที่สถานีกับพื้นที่รอบวงเวียนพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ปรับปรุงทางสัญจรและภูมิทัศน์ริมคลองบางไส้ไก่ ถนนย่อยรอบสถานี

พัฒนาโซนตะวันออก ลำสาลีเกตเวย์
“สถานีลำสาลี” จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม (บางขุนนนท์-มีนบุรี) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และสายสีน้ำตาล (แคราย-ลำสาลี) แนวทางการพัฒนาของพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และพาณิชกรรมที่เป็นประตูหลักสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ด้านตะวันออก มีรถไฟฟ้าและเรือเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง จะมีโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามคลองแสนแสบ ปรับปรุงทางเท้า ภูมิทัศน์ถนนรามคำแหงและถนนศรีนครินทร์ ขณะที่การพัฒนาจะมีความหลากหลายของที่อยู่อาศัยหลายระดับราคา แหล่งที่อยู่อาศัยแบบหมู่บ้านจัดสรร แหล่งสำนักงานขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน ร้านค้าขายแบบตึกแถวริมทางเดิน นอกจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่

เตาปูนศูนย์กลางธุรกิจ-การค้า
“สถานีบางขุนพรหม” จุดเชื่อมต่อสายสีม่วงและสายสีส้ม จะพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมปรับปรุงทางเท้า ภูมิทัศน์ถนนสามเสน ถนนวิสุทธิกษัตริย์ และริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“สถานีเตาปูน” สถานีร่วมของสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จะพัฒนาพื้นที่ให้ต่อเนื่องจากพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรองของสถานีกลางบางซื่อ รองรับย่านรัฐสภาใหม่ โดยแนวคิดการพัฒนาจะเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสถานีเตาปูน กับพื้นที่ย่านสำคัญรอบสถานีให้เป็นมิกซ์ยูส เช่น สำนักงานเกรดบี คอนโดมิเนียมหลายระดับราคา โรงแรมธุรกิจระดับ 3-3.5 ดาว ศูนย์การค้าชุมชน ศูนย์การค้าเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้จากบางโพ จะเพิ่มเส้นทางและโครงข่ายการสัญจร เช่น ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ปรับปรุงถนนและทางเท้าประชาราษฎร์สาย 2 ขยายถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 10 พัฒนาภูมิทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา ตัดถนนใหม่แนวตามผังเมืองรวม “สาย ง.10” จากสามแยกเตาปูน-ถนนริมคลองประปา และสาย ง.8 จากสามแยกเตาปูน-ถนนทหาร

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปตท. ลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ EEC ผุดมิกซ์ยูส 2 หมื่นล้าน
ผังเมืองปั้นสะพานใหม่ รับรถไฟฟ้า 3 สาย แดง-เขียว-ชมพู เน้นมิกซ์ยูส ครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม