ข่าวสาร

วันที่ 30 มีนาคม 2563

ออกประกาศเลื่อนทำนิติกรรม ที่สนง.ที่ดินทั่วประเทศ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ขยายวงกว้าง พบผู้ติดเชื้อทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลต้องออกมาตรการยุติทุกกิจกรรมให้ประชาชน ข้าราชการทำงานอยู่กับบ้าน งดการเดินทาง กระทั่งออกพระราชกำหนด (พรก.) ฉุกเฉิน

กรมที่ดิน.jpg


ขณะที่ประชาชนยังเดินทางมาติดต่อทำนิติกรรมกับสำนักงาน ที่ดิน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากครบกำหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์กับสถาบันการเงินและทางโครงการ

จากมาตรการ กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และลดจำนองรวมกัน 3% เหลือ 0.02% ที่ ประชาชนเกรงว่า หาก ไม่ดำเดินการในช่วงนี้ จะเสียสิทธิ์ แต่กรมที่ดินมองว่า ทั้งสองมาตรการยังมีเวลา ถึงกลางปี และสิ้นปี 2563 หากเลื่อนการเดินทางมาขอรับบริการในช่วงนี้ จะช่วยลดความแออัด และความสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อและเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

กรมที่ดิน-4.jpg

กรมที่ดิน-3.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ออกประกาศกรมที่ดินเรื่องขอความร่วมมือประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เลื่อนการทำนิติกรรม ออกไปก่อน จนกว่าการแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ประกอบกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24มิถุนายน 2562-วันที่ 23มิถุนายน 2563 ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 3เดือน เช่นเดียวกับ มาตรการ ลดค่าธรรมเนียมและจดจำนองที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่จะหมดอายุมาตรการวันที่ 24 ธันวาคม 2563

กรมที่ดิน-4.jpg

ฐานเศรษฐกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม