ข่าวสาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

นิติบุคคลทำงานไม่โปร่งใส หาทางยกเลิกได้หรือไม่

 

นิติบุคคลทำงานไม่โปร่งใส หาทางยกเลิกได้หรือไม่


ถามลูกบ้านด้วยกันสิคะ มาถามหมอเมตต์ทำไม ? ไม่ได้เล่นลิ้นและไม่ได้กวนประสาทแน่นอน ประเด็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กับนิติบุคคลอาคารชุด เป็นเรื่องของส่วนรวม ใครก็ตามที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการจัดสรร คุณจะมีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนกลางทุกเดือน จุดนี้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายนิติบุคคล

ค่าส่วนกลางดังกล่าว เปรียบเหมือนเราจ่ายภาษีให้กับหมู่บ้านหรือโครงการ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดูแลจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างคนกวาดขยะที่มักจะมีเศษขยะใบไม้หล่นตลอดเวลา จ้างบริษัททำสวนมารดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ส่วนกลาง จ้างบริษัททำความสะอาดสระว่ายน้ำ บางโครงการที่มีรถตู้ก็ต้องจ้างคนขับรถ รวมทั้งเป็นค่าจ้างผู้จัดการ+ช่างอาคารหรือช่างหมู่บ้าน+พนักงานบัญชี/ ธุรการ เป็นต้น

อัตราจัดเก็บค่าส่วนกลาง จะเป็นอัตราจัดเก็บให้สมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย เพราะนิติบุคคลหมู่บ้าน/นิติบุคคลคอนโด เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ส่วนจะกี่บาทเป็นเรื่องที่ลูกบ้านตกลงกัน

ดังนั้น จะเห็นว่าการซื้ออสังหาฯ ในโครงการจัดสรร มีกฎหมายบังคับเรื่องจ่ายค่าส่วนกลาง มีข้อกำหนดในการตั้งนิติบุคคล มีค่าเท่ากับกฎหมายบังคับให้ลูกบ้านทุกคนมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ

 

 

 เพราะฉะนั้น การทำงานของนิติบุคคลจะแข็งแรงหรืออ่อนแอ จะโปร่งใสหรือไม่น่าไว้วางใจ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเงิน ซึ่งก็คือลูกบ้านทุกคน โดยมีกลไกในการควบคุมคือประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อโหวตเลือกตัวแทนลูกบ้านเข้าไปเป็นกรรมการหมู่บ้าน จากนั้น กรรมการหมู่บ้านจะเป็นคณะทำงานหรือบอร์ดที่ทำหน้าที่จัดจ้างบริษัทบริหารนิติบุคคล

ถ้าบริหารโปร่งใส ลูกบ้านก็มีความพึงพอใจ เรื่องราวในหมู่บ้านก็จะสงบสุข แต่ถ้าบริหารไม่โปร่งใส กลไกสำคัญคือ "พลังของลูกบ้าน" จะต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เป็นพลังตรวจสอบการทำงาน เพราะถึงที่สุดแล้ว ผู้บริหารนิติบุคคลมีสถานะเป็นลูกจ้าง กรรมการหมู่บ้านมีสถานะเป็นผู้ว่าจ้าง ย่อมสามารถยกเลิกได้เสมอ

เพียงแต่จังหวะการยกเลิกจะทำได้ทันที หรือจะต้องรอให้สัญญาว่าจ้างครบเทอมเสียก่อน ซึ่งปกติ สัญญาว่าจ้างบริหารนิติบุคคลมักจะทำเป็นปีต่อปี จุดเน้นจึงกลับไปอยู่ที่สาระสำคัญของสัญญาว่าจ้างบริหารนิติบุคคลเขียนไว้ ยังไง

ถ้าเขียนแบบกว้าง ๆ เปิดช่องให้ทำงานหละหลวมได้ หรือเขียนให้หมู่บ้านถูกเอาเปรียบได้ ก็น่าจะแสดงว่าลูกบ้านอ่อนแอ ไม่สนใจงานของหมู่บ้าน โอกาสจะเปิดช่องให้มีการทำงานไม่โปร่งใสมีสูง

ตัวอย่าง สัญญาที่เขียนให้หมู่บ้านหรือลูกบ้านถูกเอาเปรียบ เช่น ผู้บริหารนิติบุคคล (ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็ได้) เรียกร้องค่าตัวแพง (ค่าบริหารจัดการ) โดยบอกว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ โดยที่ในสัญญาไม่ได้กำหนดเรื่อง "บทปรับ-บทลงโทษ" ตามสมควรในกรณีที่ทำไม่ได้ตามที่บอก แค่นี้เราก็ถูกเอาเปรียบแล้ว เพราะกลายเป็นว่าจ้างแพง ไม่สมค่าตัว

บางครั้งการถูกเอาเปรียบก็อาจ จะสะท้อนมาจากเนื้องานที่เห็น เช่น เก็บค่าส่วนกลางได้เดือนละ 3-4 แสนบาท แต่ทำไมพนักงาน รปภ. มีแค่คนเดียว ทั้งที่ควรจะมีกะละ 3-4 คน แล้วอย่างนี้จะไปไว้ใจเรื่องความปลอดภัยได้ยังไง เป็นต้น

สรุป คำตอบคือการยกเลิกจ้างนิติบุคคลหรือจริง ๆ หมายถึงผู้บริหารนิติบุคคลทำได้ตามกฎหมาย ส่วนข้อแนะนำคือ 1.ต้องเริ่มต้นจากการรวบรวมลูกบ้านให้เป็นเสียงส่วนใหญ่ เพื่อโหวตสร้างการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 2.จะต้องเข้าไปดูกฎหรือระเบียบหมู่บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายของหมู่บ้านว่าเขียนไว้รัดกุมมากน้อยแค่ไหน ในทุก ๆ เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน

สำหรับขั้นตอนการยกเลิก จ้างนิติบุคคล มีดังนี้ ลูกบ้านจะต้องรวมตัวกันลงชื่อร้องเรียนจุดบกพร่อง ส่งถึงมือคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้เวลานิติบุคคลปรับปรุงตัว ถ้าประเมินผลแล้วยังไม่ดีขึ้น จะเข้าสู่โหมดของการดำเนินการตามระเบียบหมู่บ้าน โดยจะต้องรวบรวมรายชื่อลูกบ้านอย่างน้อย 20% เพื่อขอให้จัดประชุมใหญ่ที่เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" หัวข้อก็เป็นการพิจารณาถอดถอนผู้บริหารนิติบุคคลชุดปัจจุบัน

ข้อควร คำนึงคือต้องแม่นในเรื่องสัญญาจัดจ้างผู้บริหารนิติบุคคล ถ้ามีกรณีทำผิดสัญญาจ้างก็ถือว่าผิดสัญญา สามารถยกเลิกได้ เพียงแต่การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการทำก่อนครบกำหนดหรือครบเทอม ก็ต้องมาดูลงลึกไปอีกว่าในสัญญาระบุให้สามารถทำได้หรือไม่ เราต้องเสียค่าปรับอะไรหรือเปล่า ฯลฯ

เชื่อหรือยังคะ ปัญหานี้ต้องเริ่มต้นถามจากคนในหมู่บ้านก่อน ไม่ต้องถามจากคนอื่นให้เสียเวลา โชคดีค่ะ

หมอเมตต์
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

#Tips #BC #BangkokCitiSmart

อ่านเพิ่มเติม