วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

BEM ตรึงค่ารถไฟฟ้า MRT-ฟรีค่าทางด่วน 3 สาย

MRT คงค่าโดยสารเดิม ส่วนทางด่วน BEM ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ยกเว้นทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

BEM.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง บริษัทฯ เห็นใจและห่วงใยทุกคนในสถานการณ์เช่นนี้ จึงขอแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน

ด้วยการคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไว้เท่าเดิม คือเริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จากเดิมมีแผนจะปรับราคาขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน)

ในส่วนของทางด่วน BEM ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทางด่วน 3 สาย ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยยกเว้นทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน

นอกจากนี้ BEM ยังได้ลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ “ด่านอาจณรงค์ 1” จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 – 30 มิถุนายน 2564

ในด้านปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า ดร.สมบัติ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงจนเป็นศูนย์ ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้ทางด่วนกลับมาเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยภาพรวมอยู่ที่ 1.2 ล้านคันต่อวัน และปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกลับมาประมาณ 60% หรือประมาณ 250,000 เที่ยวคน/วัน โดยคาดว่าตั้งแต่เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง BEM ยังได้จัดโครงการ “Healthy Journey with BEM” โดยการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นฟรี! ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนโรงเรียน ชุมชนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเส้นทางทางด่วนและรถไฟฟ้า

BEM-ตรึงค่ารถไฟฟ้า-MRT.jpg


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม