ข่าวสาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ไฟเขียวอบจ.สมุทรปราการ รถโมโนเรล สุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท เริ่ม15-90บาท

ก.ก.ถ.ไฟเขียว อบจ.สมุทรปราการ "พัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)" สายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท แต่ต้องเสนอต่อ รมว.กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ คาดค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15-90 บาท

รถไฟฟ้าโมโนเรล.jpg

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้แจ้งมติคณะอนุกรรมการ มีนายสมคิด เลิศไพทูรย์ เป็นประธานฯ เห็นชอบและมีมติว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีอำนาจในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 มาตรา 17(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร

โดย อบจ.สมุทรปราการ ต้องดำเนินให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ที่กำหนดว่า ถ้าจะดำเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

เมื่อปลายปี 2562 อบจ.สมุทรปราการ มีหนังสือสอบถามมายัง ก.ก.ถ. ว่าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ ก่อนเสนอให้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวพิจารณา เพือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และแสดงเส้นทางโครงการเสนอ ก.ก.ถ.ด้วย

โดยใช้แนวทาง สายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท นำร่อง ระยะทาง 29.79 กิโลเมตร รวม 15 สถานี โดยสถานีแพรกษาจะเป็นจุดเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ)

"กำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท ปรับตามระยะทาง 2.5 บาท/กิโลเมตร ไกลสุดสถานีแพรกษาถึงสถานีลาดกระบัง จะจัดเก็บ 90 บาท คาดใช้งบประมาณ 5.7 หมื่นล้าน"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม