ลงทะเบียน
BC-Agent-Partner-banner-pcBC-Agent-Partner-banner-mobile

BC Agent Partner Up to 11%*

Sign Up As BC Agent Partner Maximum Commission rate of 11%*

ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลกับเซลล์โดยตรง ได้ที่นี่

icon lineเพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

Sign up as AP (Thailand) Agent Partner.

Maximum Commission rate of 11%*

*Conditions:

1.Welcome all agents with company registered in Thailand and Overseas selling Foreign Quota.

2.Commission rate and payment terms for each AP property are varies, please check terms and conditions of each property from Bangkok CitiSmart team

3.Agent shall do its utmost to introduce,promote,and market AP (Thailand)’s Property and support till the end of transfer process.

4.Terms and conditions as designated by the company.

5.Please submit company documents as listed below to  Miss Sar to sign up as AP partner at email: Nisarrat_c@bkkcitismart.com or call +66865141556 for more information.

-Company Business Registration (company affidavit)

-Company Tax Registration ( Por Por 20, if any)

-Authorised Person’s ID card copy or passport copy

-Shareholder list (if any)

-Company Profile

 

 

注册成为AP(泰国)代理合作伙伴。

最高佣金率为11%*

*条件:

  1. 欢迎所有代理商在泰国和海外注册的公司销售外国配额
  2. 每个AP项目的佣金率和付款条件各不相同,请从Bangkok CitiSmart团队检查每个项目的条件
  3. 代理商应竭尽全力介绍,推广和销售AP(泰国)的项目,并支持直到过户过程结束
  4. 条款及条件,由该公司为指定。 有关更多信息,请联系 Miss Sar,电话号码:+66865141556,邮件:Nisarrat_c@bkkcitismart.com