วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ปี 2565

รวมฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่-2565.png

สำหรับคนที่มีแพลนจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ในปี 2565 นี้ มาตรวจเช็กฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ก่อนย้ายเข้าบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาลพระภูมิ ซื้อ-ขายที่ดิน งานมงคล รวมไปถึงฤกษ์เปิดร้านใหม่ปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต จะมีฤกษ์วันไหนและเวลาใดที่เหมาะสมในแต่ละเดือนบ้าง ไปดูกันเลยครับ

อ่านความหมายของ มหัทธโนฤกษ์, เทวีฤกษ์, ราชาฤกษ์, ภูมิปาโลฤกษ์ และเทศาตรีฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมกราคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนมกราคม.png

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.45 - 16.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 17.09 - 18.02 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.09 - 08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.45 - 10.40 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.24 - 13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.40 - 15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.39 - 17.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 19.07 - 19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานบวช ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.11 - 09.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.42 - 10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.26 - 13.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.42 - 15.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.36 - 17.26 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น คนวันพุธ (กลางคืน)
ผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ราชาโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 08.12 - 09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.43 - 10.39 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.27 - 13.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.43 - 15.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.37 - 17.27 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานลงเสาเอกบ้าน ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ราชาโชค+ศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.14 - 09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.46 - 10.42 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.30 - 13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.46 - 15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.40 - 17.30 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.16 - 09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.47 - 10.43 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.31 - 13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.47 - 15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 16.41 - 17.31 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกุมภาพันธ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนกุมภาพันธ์.png

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 2 (สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.04 - 09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.41 - 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.21 - 14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.01 - 15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42 - 17.32 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น การเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.05 - 09.55 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.42 - 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.22 - 14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.03 - 15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.06 - 09.56 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.43 - 12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.23 - 14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.04 - 15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.42 - 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 09.07 - 09.57 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.44 - 12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.05 - 15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.43 - 17.34 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.08 - 09.58 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.45 - 12.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.24 - 14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.05 - 15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.43 - 17.35 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานบวชพระไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.10 - 10.00 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.45 - 12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.25 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.06 - 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.45 - 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย+สิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.12 - 10.02 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.47 - 12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.27 - 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.08 - 15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.47 - 17.37 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานปลูกต้นไม้ กิจการงานเกี่ยวกับต้นไม้ พืช ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.13 - 10.03 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.46 - 12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.28 - 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.09 - 15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.48 - 17.38 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมีนาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนมีนาคม.png

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีวันธงชัย+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.56 - 16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 17.36 - 18.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานปลูกต้นไม้ กิจการงานเกี่ยวกับต้นไม้ พืช ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+มหาสิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 06.35 - 07.25 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.19 - 10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.59 - 11.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.39 - 13.29 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.36 - 16.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.06 - 09.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.46 - 11.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.09 - 13.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.52 - 16.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 17.22 - 18.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น การเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.39 - 10.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.19 - 12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานบวชพระและคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนเมษายน


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนเมษายน.png

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 07.50 - 08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.30 - 10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น การเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 (ห้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ธงชัย+ลาภะ+ชัยโชค+ราชาโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.42 - 08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.22 - 10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับการขุดสระน้ำ ขุดบ่อน้ำ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 5 (ห้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 07.20 - 08.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 10.15 - 11.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.59 - 13.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น การถอยรถใหม่ เอารถออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤษภาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนพฤษภาคม.png

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ดิถีธงชัย+ดิถีอธิบดี ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.43 - 12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.43 - 14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.39 - 09.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.28 - 12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.46 - 14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ+ราชาโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.16 - 09.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.05 - 12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.22 - 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นดิถีธงชัย+อธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.04 - 08.59 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.52 - 11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.10 - 14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งตัวเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนมิถุนายน


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนมิถุนายน.png

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ลาภะ+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 07.51 - 08.46 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.40 - 11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.58 - 13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.53 - 16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 07.24 - 08.19 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.13 - 11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.30 - 13.25 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.47 - 15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.06 - 08.01 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.56 - 10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.46 - 12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.36 - 15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.40 - 10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.30 - 13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.23 - 15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 06.43 - 07.38 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.32 - 10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.17 - 13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานบวชไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 (แปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 06.41 - 07.36 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.29 - 09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.19 - 12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.09 - 15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น กิจการซื้อ-ขายวัวควาย เปิดคอกปศุสัตว์ ค้าขายสัตว์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกรกฎาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนกรกฎาคม.png

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์
 • เวลา 06.35 - 07.30 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.23 - 10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.33 - 12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.03 - 13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 06.22 - 07.17 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.11 - 10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.01 - 11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.51 - 14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 06.14 - 07.09 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 09.02 - 09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.52 - 11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.37 - 14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 16.15 - 17.10 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับการบวงสรวง ไหว้ครู บูชาเทพ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 06.06 - 07.01 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.56 - 09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ลาภะ+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 06.01 - 06.56 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.29 - 09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.19 - 11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.37 - 14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 08.25 - 09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.15 - 11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.05 - 14.00 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 (เดือนแปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.19 - 09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.09 - 11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.01 - 13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.32 - 16.27 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานบวชไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (เดือนเก้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 05.22 - 06.17 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.11 - 09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.01 - 10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.56 - 13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 15.24 - 16.19 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น กิจการซื้อ-ขายวัวควาย เปิดคอกปศุสัตว์ ค้าขายสัตว์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 (เดือนเก้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+อธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์
 • เวลา 05.51 - 06.26 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.07 - 09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนสิงหาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนสิงหาคม.png

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันวันฟู+ลาภะ+ราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 07.15 - 08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.05 - 10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 14.22 - 15.17 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับการขุดสระน้ำ ขุดบ่อน้ำ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารกับวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 (เก้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ชัยโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 06.42 - 07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.32 - 10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.49 - 14.44 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนกันยายน


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนกันยายน.png

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+ชัยโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 05.32 - 06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.22 - 09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.45 - 13.40 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.54 - 16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.40 - 13.35 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.50 - 16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 05.14 - 06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.59 - 08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับการบวงสรวง ไหว้ครู บูชาเทพ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.25 - 09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.08 - 13.05 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.17 - 16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 06.23 - 07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.44 - 12.39 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.53 - 15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 06.20 - 07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.34 - 12.29 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.43 - 15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 (สิบ) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นอธิบดี+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 06.45 - 07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 09.30 - 10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.19 - 12.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.26 - 15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานบวชไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนตุลาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนตุลาคม.png

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.23 - 11.28 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 13.32 - 14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.22 - 16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันฟู+ชัยโชค+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 07.26 - 08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.11 - 11.06 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.26 - 13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.16 - 16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 09.24 - 10.18 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.32 - 13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.17 - 15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น งานรังวัดที่ดิน แบ่งที่ดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีกับวันศุกร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 09.16 - 10.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.27 - 13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น การยกเสาเอก ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.24 - 09.15 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.33 - 12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.23 - 14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.12 - 12.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.56 - 13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.09 - 16.04 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น การยกเสาเอก ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 05.59 - 06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 07.49 - 08.44 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนพฤศจิกายน.png

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 07.09 - 08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.20 - 11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.14 - 13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
ยกเว้น กิจการซื้อ-ขายวัวควาย เปิดคอกปศุสัตว์ ค้าขายสัตว์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.33 - 10.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.23 - 12.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.31 - 14.26 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.19 - 17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับเรือ เอาเรือออกจากอู่ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นดิถีธงชัย+อธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์
 • เวลา 09.20 - 10.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.10 - 12.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 13.19 - 14.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 16.07 - 17.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งตัวเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 เดือนธันวาคม


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2565-เดือนธันวาคม.png

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 08.19 - 09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 10.09 - 11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 12.19 - 13.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 15.06 - 16.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ+มหาสิทธิโชค+ดิถีธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 05.19 - 06.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 08.19 - 09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 08.02 - 08.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.52 - 10.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 11.12 - 12.07 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 14.00 - 14.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น กิจการซื้อ-ขายวัวควาย เปิดคอกปศุสัตว์ ค้าขายสัตว์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันลอย+ดิถีธงชัย+ดิถีอธิบดี ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 07.14 - 08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 09.04 - 09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 11.12 - 12.07 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น งานแต่งงาน ส่งต้วเข้าเรือนหอ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ปี 2565 ที่เรารวบรวมมาให้ครับ ไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ สร้างบ้าน ค้าขาย ทำสัญญาต่าง ๆ ก็สามารถใช้ฤกษ์อิงตามวันและเวลาเหล่านี้ได้เลยครับ

ที่มา Baannut99, Kapook
อ่านเพิ่มเติม