บทความ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จับตามอง สุขุมวิท ที่สุดของทำเลกลางเมือง


เปรียบเทียบราคาและผลตอบแทน คอนโดสุขุมวิท


คอนโดสุขุมวิท


สุขุมวิท กว่าจะเป็นที่สุดของทำเลกลางเมือง


ทำเลสุขุมวิทนี้มีถนนสายหลัก คือ ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ หรือเรียกกันว่าถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน วิ่งยาวผ่านตลอดพื้นที่ออกไปยังตัวเมืองสมุทรปราการ ผ่านเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งเป็นจังหวัดในด้านการส่งออกและอุตสาหกรรมของไทย ทำให้ถนนสุขุมวิทกลายเป็นถนนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาก่อนใครมาโดยตลอด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอสตามแนวถนนสุขุมวิท จึงทำให้ทำเลสุขุมวิทมีความเจริญเติบโตเรื่อยมา


รวมถึงลักษณะทางกายภาพของทำเลสุขุมวิทมีถนนย่อยแยกจากถนนสุขุมวิทสายหลักอยู่มากมาย และเป็นถนนที่แตกกิ่งก้านทะลุเข้าหากันได้ง่าย เพื่อแจกจ่ายเข้าสู่พื้นที่ตามแปลงที่อยู่อาศัยของตนเองมาตั้งแต่สมัยก่อน จนมาถึงปัจจุบันลักษณะทางกายภาพเช่นนี้ ผู้ใช้รถสามารถเลี่ยงการจราจรในเวลาเร่งด่วน ลัดไปยังซอยสำคัญและถนนใหญ่เส้นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงทำให้พื้นที่ในซอยย่อยต่างๆ มีการพัฒนาเป็นย่านร้านค้าที่น่าสนใจตามพื้นทีในซอยย่อยๆไปด้วย เกิดการพัฒนาในทุกส่วนของทำเล


จนในปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายมาสู่สุขุมวิทมากขึ้นตั้งแต่สุขุมวิทตอนต้น ซอยสุขุมวิท 1 ถึง ถนนอโศก ที่ปัจจุบันเป็นเขตธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และตามซอยต่าง ๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ เป็นแหล่งรวมที่กิน ที่เที่ยว ยอดนิยมของคนเมือง ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนมาถึงสุขุวิทตอนกลางและสุขุมวิทตอนปลาย ที่ปัจจุบันนี้มีความคึกคักใกล้ๆกับสุขุมวิทตอนต้นแล้ว โดยสังเกตได้ง่ายๆ จากโครงการอสังริมทรัพย์ต่างๆ ที่ผุดขึ้นอย่างมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คอนโด และอาคารสำนักงาน


ทำเลสุขุมวิทอะไรคือปัจจัยให้สุขุมวิทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


เนื่องจากทำเลมีการผสมผสานระหว่างที่พักอาศัย ศูนย์ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่ลงตัว รวมถึงการคมคมนามที่สมบูรณ์ เป็นที่ต้องการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาทำการพัฒนา สร้างโอกาสทางธุรกิจได้หลากหลาย ที่ดินบนทำเลสุขุมวิทจึงมีการเติบโตของอสังหาฯอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามูลค่าของที่ดินมีราคาสูงทุกปีก็ตาม โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเป็นที่สุดของทำเลในทุกด้านดังต่อไปนี้


การคมนาคมที่ครบถ้วนสมบูรณ์


ในส่วนของถนนสุขุมวิทเองแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการสัญจรของรถสูง แต่ซอยย่อยที่เชื่อมจากถนนสุขุมวิทนั้นก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทะลุและลัดเลาะไปยังถนนหลักสายอื่น มีการเชื่อมต่อสู่ทางด่วน สามารถไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ได้เช่นกัน เกิดการพัฒนาอสังหาฯ เพิ่มความคึกคักซอยย่อยเหล่านี้ได้ด้วย และการที่ทำเลสุขุวิทมีถนนสายหลักอย่างสุขุมวิทวิ่งผ่านนั้นทำให้เกิดการพัฒนารถไฟฟ้าบีทีเอสขึ้นมาก่อน รวมถึงมีจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินเอื้อต่อการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ทำเลมีการเติบโต ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่โดยรอบและละแวกรถไฟฟ้า


ทำเลสุขุมวิท


มีภาพลักษณ์เป็นที่อยู่อาศัย Hi-end


ด้วยความที่ย่านสุขุมวิทเป็นที่รู้จักในฐานะย่านพักอาศัยชั้นดีของตระกูลเจ้านายและขุนนางระดับสูงมาตั้งแต่สมัยก่อน ทำให้มีภาพลักษณ์ของย่านเป็นที่อยู่อาศัยระดับ Hi-end และด้วยการพัฒนาของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีทั้งร้านค้า แหล่งงาน สาธรณูปการ รวมถึงการคมนาคมที่สะดวก ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทำเลนี้ และดึงดูดให้เข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ส่งผลให้อสังหาฯที่เกิดขึ้นใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยเหมาะกับกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย รวมถึงเป็นที่ไว้วางใจของชาวต่างชาติในการเลือกเป็นที่อยู่อาศัย กลายเป็นที่อยู่อาศัยระดับ Hi-end ในปัจจุบันอีกทำเลหนึ่ง


เป็นแหล่งงานชั้นดี มีความหลากหลายทางธุรกิจสูง


ด้วยความพร้อมต่างๆ ทั้งทำเล การคมนาคม สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ทำเลสุขุมวิทจึงดึงดูดบริษัทข้ามชาติต่างๆ รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศมาลงหลักปักฐานที่มั่นในการทำธุรกิจย่านนี้ ส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าและบริการอื่นๆ ที่หลากหลายเติบโตไปด้วย เกิดเป็นแหล่งงานชั้นดี จนได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ หรือ Central Business District CBD ที่สำคัญของกรุงเทพฯ อย่างที่เห็นได้ชัดจากย่านอโศก ที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อย่านธุรกิจอื่นทั้ง สาทร, สีลม, สยาม และย่านน้องใหม่อย่างพระราม 9 และรัชดา


ห้างทำเลสุขุมวิท


ย่านไลฟ์สไตล์ และสาธารณูปโภคครบครัน


ย่านสุขุมวิทนับเป็นย่านที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูง เช่น โรงพยาบาลชั้นนำที่ได้การยอมรับระดับสากล โรงเรียนหลักสูตรไทย ญี่ปุ่นและนานาชาติ สวนสาธารณะ รวมถึงเป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุด ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านอาหารหลากหลายเชื้อชาติ สร้างสุขุมวิทให้กลายเป็นแหล่งธุรกิจการค้าและบริการขนาดใหญ่ เป็นแหล่งแฮงก์เอาท์ของคนรุ่นใหม่กำลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและต่างชาติสุขุมวิท มีอะไรใหม่?


ทำเลสุขุมวิทที่มีการเติบโตของอสังหาฯมากมาย ผสมผสานระหว่างที่พักอาศัย ศูนย์ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่ลงตัว ประกอบกับเป็นทำเลที่มีศักยภาพในด้านการคมนาคมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด มีการเชื่อมต่อสู่ทางด่วนไปยังจุดหมายต่างๆ มีรถไฟฟ้าตัดผ่านทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้เป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ทั้งงานและการพักผ่อน จึงเกิดโอกาสในการพัฒนาสูง ดึงดูดการลงทุนหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเมกะโปรเจคตอกย้ำทำเลไลฟ์สไตล์และที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม


ออฟฟิศทำเลสุขุมวิท


ออฟฟิสใหม่นานๆครั้งมาที


T-ONE THONGLOR ที-วัน ออฟฟิส


อาคารสำนักงาน T-ONE ทองหล่อของบริษัท Tan Eng Asset Co.,Ltd. ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท 40 จะสร้างเสร็จในช่วงปี 2561 พื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร รูปลักษณ์ตึกดูเป็นโมเดิร์น ถือว่าเป็นออฟฟิศ สำนักงานขนาดใหญ่ในทำเลทองหล่อ


โปรเจคสร้างไลฟ์สไตล์บนทำเลสุขุมวิท


THE EM DISTRICT ดิ เอ็ม ดิสทริค


เป็นโครงการพัฒนาบนถนนสุขุมวิทตอนกลาง ระหว่างซอยสุขุมวิท 31 ถึงซอยสุขุมวิท 39 ในพื้นที่แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา และระหว่างซอยสุขุมวิท 22 ถึงซอยสุขุมวิท 26 ในพื้นที่แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โอบล้อมรอบอุทยานเบญจสิริ บริหารโครงการโดย บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในกลุ่มเดอะมอลล์ ประกอบด้วยศูนย์การค้าหลักจำนวนสามโครงการ คือดิเอ็มโพเรียม ดิเอ็มควอเทียร์ และดิเอ็มสเฟียร์ (กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้) โรงแรมประกอบไปด้วย โรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลตัน,โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท, โรงแรมแมริออท ควีนส์ปาร์ค และ โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม รวมถึงโครงการคอนโด Park 24 (พาร์ค 24)ที่อยู่ในซอยสุขุวิท 24 พร้อมอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอาคารสำนักงานเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ด้วย


DONQUI JOTE EKKAMAI MALL ดองกี้ โฮเต เอกมัย มอลล์


โครงการเอกมัยมอลล์ มีบริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจสีทาบ้านทีโอเอ (TOA) ร่วมกับกลุ่มแพน แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (PPIHD) จากประเทศสิงคโปร์ จ้างเชนร้านดิสเคาน์สโตร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นมาบริหาร ดองกี้ โฮเต DONQUI JOTE ลักษณะเป็นอาคารสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ 28,923 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากซอยเอกมัย 5 เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีแผนจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2561


SUMMER HILLS ซัมเมอร์ฮิลล์ พระโขนง


ศูนย์รวมร้านค้าไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ เป็นโครงการมิกซ์ยูสติดสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ล่าสุดจากเครือบูทิค คอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่มผู้บริหารเดียวกับโครงการ เรนฮิลล์(Rain Hill) บนถนนสุขุมวิท (ซอย สุขุมวิท 47) ศูนย์รวมร้านค้าไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ศูนย์ออกกำลังกาย รวมไปถึงทางเลือกดีๆ ของคนทำงานในยุคนี้อย่างโคเวิร์คกิ้งสเปซ (co-working space) พร้อมความสะดวกครบครัน แหล่งนัดพบใหม่ของคนเมือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีน 2560 นี้ที่อยู่อาศัยชั้นดี บนทำเลสุขุมวิท


และอีกหนึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเห็นบ่อยๆในทำเลสุขุมวิทนั้น คือ โครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมระดับ Hi-end ที่สั่งสมจากภาพลักษณ์การเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีในทำเลสุขุมวิทมาโดยตลอด จึงเป็นที่ไว้วางใจของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น เกาหลี หรือชาวยุโรปที่ต่างเลือกทำเลสุขุมวิทเป็นที่อยู่อาศัยทั้งซื้อขาดและเช่าอยู่อาศัย


  • สุขมวิทตอนต้น ช่วงนานา เป็นที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติฝั่งตะวันออกกลาง
  • สุขุมวิทตอนลกาง ช่วงอโศก เป็นที่อยู่อาศัยนานาชาติ โดยเฉพาะชาวเกาหลี
  • สุขุมวิทตอนกลาง ช่วงตั้งแต่พร้อมพงษ์ลงไป เป็นที่อยู่อาศัยชางต่างชาติชาวญี่ปุ่น

รวมถึงชาวไทยที่มีกำลังซื้อ ต้องการใช้ชีวิตในเมือง ก็จะเลือกคอนโดในทำเลสุขุมวิท หรือให้คอนโดทำเลสุขุมวิทเป็นตัวเลือกต้นๆในการลงทุนอสังหาฯ เนื่องจากมีความต้องการอยู่อาศัยสูงอยู่แล้ว การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในทำเลสุขุมวิทนี้จึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมา เกิดเป็นคอนโดใหม่ในทำเลนี้อย่างต่อเนื่อง


คอนโดสุขุมวิท เปิดตัวใหม่ล่าสุด*


คอนโดใหม่สุขุมวิท


*เฉพาะโครงการเปิดตัวใหม่ในปี 2560 ห่างจากถนนสุขุมวิทไม่เกิน 500 เมตร ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560


คอนโดสุขุมวิท พร้อมเข้าอยู่


ในขณะเดียวกันโครงการพร้อมเข้าอยู่ หรือ โครงการคอนโดที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนั้นก็มีอยู่ให้เห็น โดยส่วนใหญ่คอนโดในกลุ่มนี้มักเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้อยู่อาศัยจริง และกลุ่มผู้ลงทุนปล่อยเช่า เนื่องจากเป็นอาคารใหม่ สามารถเห็นห้องจริง ทำเลจริง วิวจริง และเข้าอยู่ได้เลย คอนโดพร้อมอยู่นี้มีทำเลใกล้เคียงกับคอนโดเปิดใหม่ แถมมีราคาถูกกว่าคอนโดเปิดใหม่ในปัจจุบันหากซื้อช่วงก่อนโอน และบางโครงการหากซื้อผ่านตัวแทนอสังหาฯ จะมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงก่อนโอนด้วย ทำให้ได้เลือกซื้อในราคาที่ถูกกว่า ดังนั้นหากซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนซื้อไว้ปล่อยเช่า คอนโดพร้อมอยู่ หรือคอนโดที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้จึงเป็นช่วงเวลาในการซื้อที่น่าสนใจ


มาดูที่ผลตอบแทนกันบ้าง คอนโดทำเลสุขุมวิทนั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 5%-6% สามารถปล่อยเช่าได้เริ่มต้นขนาด 1 ห้องนอน (ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร) ประมาณ15,000-18,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับทำเลอื่น แต่ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆของโครงการ หากเป็นโครงการที่ใกล้รถไฟฟ้าหรืออยู่ในกลุ่มคอนโดระดับ Hi-end มีการตกแต่งที่หรูหรากว่าปกติ ก็อาจจะมีราคาค่าเช่าที่สูงกว่านี้ได้ รวมถึงอายุของอาคารด้วย หากโครงการที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ มักมีราคาค่าเช่าที่สูง หลังจากนั้น 2-3 ปีก็อาจจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งขึ้นและะลงขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย


เปรียบเทียบราคาและผลตอบแทน คอนโดสุขุมวิท โครงการพร้อมเข้าอยู่


คอนโดพร้อมอยู่โซนสุขุมวิท

*เฉพาะโครงการที่พร้อมเข้าอยู่หรือสร้างเสร็จในปี 2559-2560 ห่างจากถนนสุขุมวิทไม่เกิน 500 เมตร หากโครงยังไม่มีการปล่อยเช่าจะคาดการณ์ราคาปล่อยเช่าเทียบเคียงจากคอนโดข้างเคียง สูงสุดไม่เกิน 950 บาท/ตร.ม./เดือน และเป็นผลตอบแทนที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย (Gross Rental Yield) ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560


สรุป


ทำเลเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย ทำเลสุขุมวิทที่มีภาพลักษณ์เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นทำเลต้นๆที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน และมีการคมนาคมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงมีการพัฒนาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อแนื่องทั้งแหล่งไลฟฺสไตล์ ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานขยายออกมาช่วงสุขุมิทตอนปลาย ส่งผลให้ทำเลสุขุมวิทในตอนกลาง-สุขุมวิทตอนปลายลงไปมีแนวโน้มที่จะคึกคักและเติบโตได้เทียบเท่าสุขุมวิทตอนต้น สามารถดึงดูดผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยและลงทุนปล่อยเช่าได้ รวมถึงเป็นที่ไว้วางใจของชาต่างชาติในการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยด้วย ส่งผลให้ราคาคอนโดทำเลสุขุมวิทมีแต่ขึ้นไม่มีราคาตก รวมถึงการปล่อยเช่าที่ได้รับผลแทนในเกณฑ์ที่ดีตลอดมาคอนโดสุขุมวิท
อ่านเพิ่มเติม