บทความ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ปรับเกณฑ์สินเชื่อบ้าน-คอนโดใหม่ (LTV)

อีกหนึ่งเหตุผลที่คุณควรซื้อคอนโดปลายปีนี้หลายคนคงได้ยินกันมาบ้างแล้วสำหรับเกฑณ์การปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Loan to Value (LTV) อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่ออซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562 นี้ โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกับการซื้อบ้าน คอนโดหลังที่ 2 หรือบ้านและคอนโดที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนักลงทุนหรือผู้ที่ซื้อบ้านคอนโดคงใช้เวลาในการซื้อมากขึ้น เพราะอาจจะต้องเก็บเงินไว้ซักก้อนก่อนหรือไม่ เพื่อเอาไว้ผ่อนดาวน์ เนื่องจากกู้ได้ในอัตราที่น้อยลง ในบทความนี้ Bangkok Citismart จึงเอาเรทมาให้ให้ดูกันครับว่าทำไมคุณถึงต้องรีบตัดสินใจซื้อคอนโดในตอนนี้เลย
เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่

ขออธิบายภาพรวมก่อนนะครับว่าเกณฑ์สินเชื่อที่มีการปรับในครั้งนี้ เป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาฯ และสร้าง Credit Culture ที่ดีของด้านสินเชื่อ คือให้สถาบันการเงินมีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของครัวเรือน ไม่เอื้อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริงสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม โดยหลักการนี้จะกำหนดให้มีเงินดาวน์ขั้นต่ำหรับการกู้หลังที่ 2 ขึ้นไปและที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงมีการปรับเกณฑ์การนับสินเชื่อ Top-up ที่ใช้หลักประกันเดียวกันด้วย
รายละเอียดโดยสรุป

1. ธปท.กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับคนที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป โดย


– ผู้ที่ซื้อหลังแรกไม่เกี่ยว ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้เกณฑ์ LTV เดิม วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 0-10%

– หากซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป วางเงินดาวน์ 10%

– แต่ถ้าผ่อนชำระบ้านหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วางดาวน์ 20%

– หากจะซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา

อ้างอิงแหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561
2. เมื่อแบงก์จะให้สินเชื่อบ้านวงเงินที่ปล่อยกู้ลูกค้าต้องนับรวมสินเชื่อ Top-up (สินเชื่อเพิ่มเติม) ที่ใช้หลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตกแต่งบ้าน ต้องไม่เกินมูลค่า 100% ของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน


แต่ไม่รวม (1) สินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ (2) สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย


3. เลื่อนวันบังคับใช้เกณฑ์นี้เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 (จากเดิมที่เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2562) แต่ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อมีสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อ ผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว (สัญญาจะซื้อจะขาย คือ คอนโดนั้นอยู่ในช่วงก่อสร้างและผู้ซื้อกำลังผ่อนดาวน์อยู่ ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์)แหล่งที่มา : www.bot.or.th อ่านบทวิเคราะห์นโยบายการเปลี่ยนสินเชื่อที่อยู่อาศัยฉบับเต็ม คลิก


ปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่มีผลกระทบอะไรบ้าง?โดยสรุปตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 นี้จะเป็นเกณฑ์คุมเข้มการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าเป็นการซื้อบ้านหลังแรก สัญญาแรกที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทจะยังมีค่าผ่อนดาวน์ 0-10% เช่นเดิม แต่ในบ้านและคอนโดฯหลังที่ 2 หรือมีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีเงินสำหรับดาวน์ 20-30% ของมูลค่าบ้าน ในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักลงทุนอสังหาฯระยะยาว ที่ถือสัญญาหลายยูนิต จะต้องผ่อนดาวน์ในเปอร์เซนต์ที่มากขึ้น รวมถึงผู้ที่ซื้อบ้านหลังที่ 2 เพื่ออยู่อาศัยจริงจะต้องแบกรับเงินผ่อนดาวน์ที่มากขึ้น เท่ากับว่ากู้สินเชื่อได้น้อยลง และหากคุณยังไม่มีเงินก้อนสำหรับผ่อนดาวน์ คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมเงินก้อนนี้เพื่อนำไปผ่อนดาวน์ อาจเกิดการล่าช้าในการตัดสินใจและรวบรวมเงินก็เป็นได้“ต้องเตรียมเงินก้อนสำหรับผ่อนดาวน์มากขึ้น”

“รวมสินเชื่อ Top-up สินเชื่อเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งบ้าน”

 


อย่าช้า! รีบซื้อคอนโดปลายปีนี้


“ผ่อนดาวน์เท่าเดิม โปรโมชั่นเพียบ”

“ราคาคอนโดยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น”เหตุผลการปรับเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้เป็นอีกปัจจัยที่ทาง Bangkok Citismart อยากให้คุณรีบตัดสินใจซื้อคอนโดในช่วงปลายปีนี้ก่อนเริ่มบังคับใช้ โดยในช่วงระหว่างนี้ผู้ที่สนใจซื้อคอนโดยังสามารถซื้ออสังหาฯได้ในตามเกณฑ์ผ่อนดาวน์เดิม และยังมีราคาที่ไม่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปลายปีแบบนี้มักมีโปรดีๆส่งท้ายปีจากหลากหลายเจ้าผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึง Bangkok Citismart เองก็จัดเคมเปญส่งท้ายปีเช่นกันกับ BC ON SALE!BC ON SALE! รวมคอนโด 7 ZONE SALE ทุกโซน* ส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท* เป็นการรวมคอนโด 7 ทำเลสุดฮอตทีคัดสรรมาอย่างดีว่า เหมาะกับการอยู่อาศัยและลงทุน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีโซน• “Asoke - Rama 9 - Ratchada”

New CBD ใหม่ ตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรง


• “Phahol - Ari - Ladprao”

Transportation Hub and Living in Green อยู่ท่ามกลางวิวสวน


• “Ploenchit - Chidlom”

Luxury Living ที่สุดของการใช้ชีวิตแบบหรูหรากลางเมือง


• “Sathorn - Silom”

CBD in Bangkok ใช้ชีวิตสะดวกสบายท่ามกลางมหานครกรุงเทพฯ


• “Sukhumvit”

Cosmopolitan Living แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


• “Waterfront”

Living with Iconic View จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถชมวิวแม่น้ำได้ทุกวัน


• “Phayathai - Ratchathewi”

Living in Education Zone ทำเลใกล้สถาบันการศึกษาชั้นนำ 
อ่านเพิ่มเติม