วันที่ 25 มิถุนายน 2563

LONGEVITY DESIGN ปรัชญาการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ใน LIFE Asoke-Rama 9

นวัตกรรมใหม่ของ AP กับแนวคิด LONGEVITY DESIGN 

แนวคิด-Longevity-Design.jpg

จากปรัชญา LONGEVITY DESIGN ที่นำมาประยุกต์ใช้ที่โครงการ Life Asoke-Rama 9 เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในบรรทัดฐานใหม่อย่างยั่งยืน ล้วนแต่เป็นนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ AP ที่นำมาใช้กับโครงการนี้เป็นโครงการแรก ประกอบด้วย The Next – Level of Sharing Space, Clean Air Quality, Trustable Society และ Tech Life-Management

Slide3.jpg


1. The Next – Level of Sharing Space

The Next – Level of Sharing Space.jpg

ตอบโจทย์ข้อกังวลในการใช้งานกับมิติความหนาแน่นของพื้นที่ส่วนกลาง ให้มีพื้นที่กว้างกว่าที่เคย อย่าง Lobby, Co-working Space, Fitness หรือ Lounge ซึ่งทางทีมดีไซน์เนอร์ของ AP ได้กำหนดแนวทางการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางใหม่ ภายใต้ทฤษฎี Human x Social Distancing Scale ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจาก Human Scale เข้ากับค่าระยะห่างทางสังคมที่ทั่วโลกให้การยอมรับเข้าด้วยกัน ด้วยระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1.20 – 3.00 เมตร จนเกิดเป็นแนวการออกแบบใหม่ ในการจัดวาง Public Space ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน

ตัวอย่าง
Relax Space
นอกจากการเพิ่มระยะห่างระหว่างที่นั่งแล้ว ยังใช้แนวทางการออกแบบมาช่วย ด้วยการปรับตำแหน่งที่นั่งใหม่ ที่ลดการเผชิญหน้ากันโดยตรง (Limit Face-to-Face Contact) หรือการคิดค้นฟังก์ชั่นที่นั่งยาว โดยการวางตำแหน่งที่นั่งใหม่แบบ Cross Seating (นั่งสับหว่างกัน) ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นที่วางแขน มาเป็นตัวแบ่งตำแหน่งระยะห่างระหว่างกันใหม่ (ดีไซน์ + ฟังก์ชั่น)

New Safety Distancing.jpg

Cross Seating Pland.jpg

Co-Working Space
พื้นที่นั่งทำงานส่วนรวม ใช้แนวทางการออกแบบ Co-Working Space ในวันนี้เราไม่ได้โฟกัสพื้นที่เพื่อ Sharing สำหรับคนจำนวนมากเท่านั้น เราได้พัฒนาการออกแบบ Work Station ไปหลากหลายรูปแบบ
ทั้งแบบ การใช้งานร่วมกัน โดยการใช้ Flexible Transparent Screen ในการแบ่งพื้นที่ โดยตัวสกรีนอะครีลิกนี้ รวมถึงการใช้งานแบบ Private ด้วย Individual Cocoon หรือรองรับการใช้งานเป็นกลุ่ม ด้วย Private Co-working Room ที่ต้องจองก่อนเข้าใช้งาน เป็นต้น

Co-Working Space.jpg

Fitness
ในส่วนของฟิตเนส ได้จัดวางพื้นที่ให้มีระยะห่างแบบเลี่ยงการหันหน้าชนกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นจะเป็นระยะห่างตาม Standard Social Distancing รวมไปถึง การเพิ่ม Panel สูงประมาณ 2.10 เมตร เพื่อทำเป็นแนวกั้นระหว่างลู่วิ่ง เพิ่มความมั่นใจและให้ความเป็นส่วนตัวของการออกกำลังกายในฟิตเนสในคอนโด และยังวางเครื่องออกกำลังกาย จากเดิมเป็นแถวหน้ากระดาน ก็ปรับเป็นการวางแบบ Crossing เพื่อระยะห่างที่มากขึ้น ให้ทุกคนสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

Fitness.jpg

Panel Fitness.jpg


2. Clean Air Quality

Clean Air Quality.jpg

การออกแบบที่เอื้อให้เกิดอากาศที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาในระยะยาว ทั้งในเรื่องของ
- การออกแบบระบบระบายอากาศ (Ventilation Design) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในลิฟต์ หรือพื้นที่ปิดอย่าง Private Room ต่างๆ
- นวัตกรรม AP Corridor Window ดีไซน์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ AP ช่วยลดทอนปัญหาความร้อนและความอับชื้นภายในโถงทางเดินของคอนโดมิเนียมแต่ละชั้น
- การนำเทคโนโลยี Plasma Cluster Technology เทคโนโลยีฟอกอากาศ ที่ปล่อยอนุภาคความเข้มข้นสูง หรือ ion ออกมาในอากาศ เพื่อทำลายผนัง เซลล์เชื้อรา, ไวรัส หรือแบคทีเรีย ทำให้อากาศในโครงการสะอาดบริสุทธ์ขึ้น
- การเลือกใช้สีทาภาพในที่ผสานนวัตกรรมสีปลอดภัย หรือ Ultra-Low VOCs Paint


3. Trustable Society

Trustable Society & Tech Life-Management.jpg

สร้างสังคมแห่งการเชื่อใจ ทุกพื้นที่ห่างไกลเชื้อโรค ด้วยการยกระดับมาตรฐานการทำงานของทีมบริหารจัดการจาก SMART (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ AP เพื่อสร้างสังคมแห่งการเชื่อใจ อุ่นใจในทุกพื้นที่อยู่อาศัย ได้แก่

- การวางแผนบริหารจัดการให้ทุกพื้นที่ห่างไกลเชื้อโรค
- อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ Facilities ต่างๆ ภายในโครงการ
- ติดตั้ง Anti-Bacterial Film ในทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับประตู


4. Tech Life-Management
การร่วมมือกับ SMART Property Management ในการพัฒนา SMART WORLD ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้ลูกบ้านสามารถดำเนินชีวิตปกติได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน SMART WORLD มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 45,000 ราย เชื่อมต่อทุกเรื่องราวของการอยู่อาศัยเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งระบบ Smart Home ทีมนิติบุคคลบริหารโครงการ พูดคุยกับสมาชิกภายในโครงการด้วยกัน ตลอดจนการชำระค่าสาธารณูปโภค และบริการเรื่องบ้านจากพันธมิตรในเครืออีกมากมาย

หลังจากนำปรัชญา LONGEVITY DESIGN เข้ามาใช้ที่โครงการ LIFE Asoke - Rama 9 เป็นที่แรก AP ก็เตรียมจะนำปรัชญานี้มาประยุกต์ใช้ทุกโครงการ เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในบรรทัดฐานใหม่อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ LIFE Asoke - Rama 9 จะพร้อมให้เข้าชมตึกจริง ส่วนกลางจริง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สามารถดูโปรโมชั่นจาก Bangkok Citismart ได้ที่ https://bit.ly/3i034tg
อ่านเพิ่มเติม