บทความ

วันที่ 17 สิงหาคม 2556

ต่างชาติซื้อคอนโด ซื้อบ้านในไทย ต้องทำอย่างไร?

ต่างชาติซื้อคอนโด ซื้อบ้านในไทย ต้องทำอย่างไร

หากคุณเป็นชาวต่างชาติหรือมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ คุณคงสงสัยว่าชาวต่างชาติจะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่ การที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ควรทำความเข้าใจข้อจำกัดทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยก่อน


ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโด ซื้อบ้านในไทย ได้หรือไม่?

กล่าวคือ โดยหลักกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติมาถือครองที่ดินในประเทศไทย ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท สามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

แต่เงื่อนไขนี้ไม่รวมถึงการซื้อห้องชุดหรือ ซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิ์และกฎหมายของชาวต่างชาติที่สามารถซื้อคอนโด ซื้อบ้านในไทย

เป็นชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมด

ดังนั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆ ในการเป็นเจ้าของห้องชุด แต่ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเงินที่คุณจะนำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องเป็นเงินที่โอนมาจากธนาคารต่างประเทศมายังธนาคารในประเทศไทยซึ่งจะต้องมีใบเสร็จรับเงินและใบรับรองจากธนาคารเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กฎหมายยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้

ชาวต่างชาติซื้อคอนโด ซื้อบ้านในไทย หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนี้

  1. ซื้อโดยใช้ชื่อคู่สมรสที่เป็นคนไทย แต่จะถือว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของบุคคลสัญชาติไทย
  2. การเช่าระยะยาว โดยมีสัญญาเช่าสูงสุดได้ 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 30 ปี ได้ถึงสองครั้ง แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
  3. การจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลมีหุ้นส่วนเป็นคนไทย โดยชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แล้วโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นชื่อของบริษัท ซึ่งคุณสามารถอยู่อาศัยในฐานะกรรมการ แต่คุณจะไม่ใช่เจ้าของ บริษัทจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ


เพียงเท่านี้คุณจะเห็นว่าการจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย หลายครั้งที่ได้ยินข่าวว่ามีชาวต่างชาติที่มีภรรยาหรือแฟนถูกหลอกให้ซื้อบ้านหรือที่ดิน โดยใช้ชื่อแฟนหรือภรรยาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ซึ่งถ้าหากเป็นการซื้อด้วยเงินสดแล้วหากมีปัญหาต้องเลิกกัน และไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะทำให้ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้ององกรรมสิทธิ์ใดๆ

ทางแก้ไขเฉพาะหน้าสำหรับชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องใช้ชื่อภรรยาหรือแฟนในการถือครองกรรมสิทธิ์ คือ ให้ชาวต่างชาติคนนั้นๆ ทำสัญญาเช่าระยะยาว เช่น ทำสัญญาเช่า 30 ปีกับบ้านหลังนั้น ก็จะทำให้มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในระยะยาวถึงแม้จะไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ก็ตาม หากจะขายต่อก็จะขายยากเนื่องจากติดสัญญาเช่าระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม