Ideo Q Chula-Samyan

Project Type: Condominium
Location: Samyan, Bangkok
Units For Sale: 83 View listings »
Units For Rent: 0 View listings »
0
SHARES

* The picture may be different from actual environment & the unit for sale/rent does not include any decoration in accordance with the company's terms and conditions.

Photo (6)
Description
ตอบความเป็นจุดศูนย์กลางด้วยสถานที่ศักยภาพรอบด้าน ทำเลที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางย่านธุรกิจ ใกล้ MRT สามย่าน เพียง 270 เมตร และรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครทั้งสถานศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ศูนย์การค้าหลากหลายแห่ง สวนลุมพินี สถานีรถไฟหัวลำโพง โรงพยาบาลชั้นนำมากมาย รวมไปถึง Lifestyle Retail Shop* ภายในโครงการ เช่น MaxValu / Starbucks / Thai Fight / TCDC เป็นต้น
Features
  • Laundry
  • Maid Service
  • Playground
  • Garden
  • Sauna
  • Security
  • Swimming Pool
  • Partly Furnished
Units Available for Sale & Rent
C07061420
Samyan, Bangkok
1 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 6,140,000 Baht
C07061406
Samyan, Bangkok
1 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 5,790,000 Baht
C16061423
Samyan, Bangkok
1 Bathroom
Sale : 3,580,000 Baht
C04061419
Samyan, Bangkok
2 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 8,240,000 Baht
C04061422
Samyan, Bangkok
1 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 5,220,000 Baht
Units Nearby
C26031522
Samyan, Bangkok
2 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 13,250,000 Baht
C02020948
Samyan, Bangkok
2 Bedroom 2 Bathroom
Sale : 8,400,000 Baht
C02020949
Samyan, Bangkok
2 Bedroom 2 Bathroom
Sale : 8,250,000 Baht
C16041519
Samyan, Bangkok
1 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 6,910,000 Baht
C13111433
Samyan, Bangkok
1 Bedroom 1 Bathroom
Sale : 4,890,000 Baht
Rent : 24,000 Baht
Inquiry this property
-
-