TH EN
สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น


Condition : 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 
- ราคาที่แสดงเป็นราคาขาย Resale ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02.661.8999 / www.bkkcitismart.com
- บัตรรถไฟฟ้า 1 ปี สำหรับคนที่จองภายในวันที่ 30 กันยายนเท่านั้น(ร่วมรายการทุกโครงการ) และโอนสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน 
- ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
- Promotion Free ทุกค่าใช้จ่ายทุกยูนิต สำหรับ โครงการ Rhythm Asoke 2 เท่านั้น 
- Promotion Free ทุกค่าใช้จ่ายบางยูนิต สำหรับโครงการ Rhythm 36-38 เท่านั้น

pic-spacial