TH EN
สมัครสมาชิก

ผุดฟีดเดอร์ต่อยอดรถไฟฟ้า บูมศูนย์ราชการ-รัฐสภาใหม่


คมนาคมเร่งเชื่อมรถ-ราง-เรือ ยกเครื่องท่าเรือพระนั่งเกล้า บางโพ ต่อรถไฟฟ้าสีม่วง-สีน้ำเงินต่อขยาย สร้างสะพานเกียกกาย ถนนยกระดับ 1.3 หมื่นล้าน ทะลวงรถติดรัฐสภาใหม่เปิดใช้ปีหน้า ผุดชัตเทิลบัสรับมือสีม่วงใต้ จ่อพัฒนา BRT ป้อนคนเข้าสถานีหลักหกรังสิต เปิดหน้าดินเนรมิตบัสเทอร์มินอล

การเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า รอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 คณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะ มีมติให้เชื่อมต่อระบบรถ ราง เรือ กับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่) ที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้า

โดยมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรมเจ้าท่า ร่วมดำเนินการเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ากับท่าเรือดังกล่าว โดยให้รถโดยสาร ขสมก.เชื่อมกับท่าเรือ และทุกสถานีรถไฟฟ้า เช่น สถานีบางโพ (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเตาปูน-ท่าพระ) จะปรับปรุง พร้อมสร้างท่าเรือใหม่

“การจัดระบบจราจรจะให้เชื่อมกับบริเวณรัฐสภาใหม่ด้วย โดยบูรณาการทั้งระบบรถ ราง เรือ พื้นที่ชุมชน และย่านธุรกิจของรถไฟสายสีแดงที่จะต่อเชื่อมไปยังศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจร ร้านค้า อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย”


ทะลวงรถติดเกียกกาย

การเชื่อมต่อกับรัฐสภาใหม่จะมีอีกหลายโครงการ ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแผนจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเวนคืนและตั้งงบประมาณปี 2563 วงเงิน 12,852 ล้านบาท

ประกอบด้วย ถนนยกระดับในฝั่งธนบุรี 3 กม. สะพานข้ามเจ้าพระยา 480 เมตร ถนนยกระดับฝั่งพระนครจากเจ้าพระยา-แยกสะพานแดง 1 กม. ถนนยกระดับจากสะพานแดง-ถนนกำแพงเพชร 1.8 กม. ถนนยกระดับจากกำแพงเพชร-พหลโยธิน 1.4 กม. ขยายถนนสามเสน ถนนประชาราษฎร์สาย 1 สร้างถนนคู่ขนานสามเสน เชื่อมถนนประชาชื่นกับถนนพระราม 6 ถนนเลียบคลองเปรมประชากรจากถนนเตชะวณิชย์-ถนนรัชดาภิเษก และขยายถนนเทิดดำริจากถนนเศรษฐศิริ-ถนนประชาราษฎร์สาย 2


เร่งเวนคืนเกียกกาย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กทม.กำลังเดินหน้าก่อสร้างสะพานเกียกกาย รองรับการจราจรรอบรัฐสภาใหม่ และเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร ซึ่งปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณ 1,300 ล้านบาท จ่ายค่าเวนคืนแล้ว และปี 2563 ตั้งคำขอทั้งเวนคืนส่วนที่เหลือและค่าก่อสร้าง

โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ กทม. 50% ที่เหลือขออุดหนุนจากรัฐ รวมทั้งโครงการใช้เงินลงทุน 12,852 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 5,225 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 135 ล้านบาท ค่าเวนคืน 7,492 ล้านบาท ซึ่งค่าเวนคืนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% คาดใช้เวลา 5 ปี เริ่มปี 2562-2566 ซึ่งแบ่งก่อสร้าง 5 ช่วงคือ 

1.ทางยกระดับ ถนนฝั่งธนบุรี เวนคืน 4,120 ล้านบาท มีที่ดินเอกชน 154 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 308 รายการ ค่าก่อสร้าง 770 ล้านบาท

2.สะพานข้ามเจ้าพระยา ค่าเวนคืน 516 ล้านบาท มีที่ดินเอกชน 2 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ ค่าก่อสร้าง 1,350 ล้านบาท

3.ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยา-แยกสะพานแดง ค่าเวนคืน 2,298 .99 ล้านบาท มีที่ดินเอกชน 36 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 36 รายการ และสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานทหาร 9 หน่วย ค่าก่อสร้าง 980 ล้านบาท

4.ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแยกสะพานแดง-ถนนกำแพงเพชร ค่าเวนคืน 380 ล้านบาท มีที่ดินเอกชน 90 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 90 รายการ ค่าก่อสร้าง 1,100 ล้านบาท และ

5.ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนกำแพงเพชร-ถนนพหลโยธิน ค่าเวนคืน 177.5 ล้านบาท มีที่ดินรถไฟ 37 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 71 รายการ ค่าก่อสร้าง 1,025 ล้านบาท


เพิ่มชัตเทิลบัสเชื่อมรัฐสภา

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนของ รฟม.จะเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บางซื่อ-ท่าพระ เดือน มี.ค. 2563 และเตรียมสร้างสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ คาดเปิดปี 2568 โดยมีสถานีจอดที่รัฐสภาด้วย ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน ในเดือน ม.ค. 2564

“ย่านเกียกกายมีปัญหาเรื่องรถติด แล้วรัฐสภาใหม่จะเปิดในปีหน้าอีก ยิ่งส่งผลต่อการจราจร จึงต้องหาระบบมาเชื่อมต่อ เช่น จัดรถชัตเทิลบัสเชื่อมรถไฟฟ้าบางโพ เตาปูน สนามบินดอนเมือง-รัฐสภา ปรับปรุงท่าเรือบางโพ เกียกกาย”


ผุด BRT เชื่อมรังสิต

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ส่วนการเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงจะมีที่สถานีหลักหกและรังสิต ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี แนวเส้นทางผ่านหมู่บ้านเมืองเอก เทศบาลนครรังสิต ชุมชนเดชาพัฒนา ชุมชนสุขเกษม ชุมชนเทพประทาน เทศบาลตำบลบางพูน และอำเภอคลองหลวง

“ปัจจุบันสถานี 2 แห่ง มีปัญหาทางเชื่อมเข้า-ออกสถานี และไม่มีที่จอดรถ ถนนมาสถานีก็แคบ จึงเสนอให้ใช้รถ BRT ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนทางถนนและลงทุนต่ำมาเชื่อมการเดินทางสู่ระบบหลัก และเชื่อมศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต”


สร้างบัสเทอร์มินอล

ส่วนแนวทางพัฒนาศูนย์เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี จะเชื่อมรถไฟฟ้า 3 สาย คือ สายสีม่วง สีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสีน้ำตาล (แคราย-บึงกุ่ม) โดยขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ขนาด 2 ไร่ ริมถนนรัตนาธิเบศร์สร้างอาคาร Bus Terminal เหมือนโมเดลที่ Hakata Station ประเทศญี่ปุ่น รูปแบบจะเป็นจุดเชื่อมรถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้า เป็นอาคารสูง 20 ชั้น ด้านล่างเป็นที่จอดรถรับส่งสาธารณะ 3 ชั้น มีรถมินิบัสและแท็กซี่ อาคารจอดรถ (Park & Ride) พื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยจะอยู่บนสุด มีสกายวอล์กรถไฟฟ้า

แหล่งข่าวกล่าวว่า จะเป็นรูปแบบเดียวกับการพัฒนาสถานีหมอชิต ที่กลุ่มบางกอกเทอร์มินอลได้สัมปทาน โดยให้กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอกชนลงทุนตามแนวคิดและทีโออาร์ที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

ประชาชาติธุรกิจ


ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่

http://www.bkkcitismart.com/news 

#news #BC #BangkokCitiSmartอัพเดทล่าสุด: 11 Jun 2019

HIGHLIGHT PROPERTIES
ขายคอนโด เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร - C18121826

ขายคอนโด เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร

ทำเล: จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 49 ตร.ม.

ขาย : 7,850,000บาท
(ขายเท่าทุน)

เช่าคอนโด เอท ทองหล่อ - C23111807

เช่าคอนโด เอท ทองหล่อ

ทำเล: ทองหล่อ, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 95 ตร.ม.

เช่า : 75,000บาท/เดือน

ขายคอนโด ไลฟ์ วัน ไวร์เลส - C050318414

ขายคอนโด ไลฟ์ วัน ไวร์เลส

ทำเล: ถนนวิทยุ, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 24 ตร.ม.

ขาย : 4,070,000บาท

ขายคอนโด ริธึ่ม สุขุมวิท 36-38 - C270616186

ขายคอนโด ริธึ่ม สุขุมวิท 36-38

ทำเล: สุขุมวิท, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 24 ตร.ม.

ขาย : 4,400,000บาท

ขายคอนโด ลาวีค สุขุมวิท 57 - C29031901

ขายคอนโด ลาวีค สุขุมวิท 57

ทำเล: สุขุมวิท, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 42 ตร.ม.

ขาย : 10,320,000บาท

ข่าวอสังหาริมทรัพย์
วัดใจ “ครม.บิ๊กตู่” ปิดดีลสัมปทานทางด่วน “ช.การช่าง” ขยายสัญญา 30 ปี

วัดใจ “ครม.บิ๊กตู่” ปิดดีลสัมปทานทางด่วน “ช.การช่า...

วัดใจ “ครม.บิ๊กตู่” ปิดดีลสัมปทานทางด่วน “ช.การช่าง” ขยายสัญ...

ทอท.ปรับอิตาเลียนไทย 4 พันล้าน สร้างสุวรรณภูมิเฟส 2 ช้า เลื่อนเปิดใช้ปี’63

ทอท.ปรับอิตาเลียนไทย 4 พันล้าน สร้างสุวรรณภูมิเฟส ...

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกร...

“กรมเจ้าท่า” ปิดปรับปรุง 4 ท่าเรือ “เทเวศร์-ราชวงศ์-สี่พระยา-ราชินี” ยกระดับเป็นสถานีเรือ

“กรมเจ้าท่า” ปิดปรับปรุง 4 ท่าเรือ “เทเวศร์-ราชวงศ...

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่...

ถอดสูตรค่าส่วนกลางรายเดือน “บ้าน-คอนโด” ตัวแปรหลัก : พื้นที่ขาย-ตัวหารในโครงการ

ถอดสูตรค่าส่วนกลางรายเดือน “บ้าน-คอนโด” ตัวแปรหลัก...

แอบเสียวเล็ก ๆ จากการที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้ง...

รฟม.ขันน็อตงานก่อสร้างนับถอยหลังเปิดหวูดสายสีเขียว “ห้าแยกลาดพร้าว” ส.ค.นี้ เร็วกว่ากำหนด 6 เดือน

รฟม.ขันน็อตงานก่อสร้างนับถอยหลังเปิดหวูดสายสีเขียว...

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้าง การร...

ดูทั้งหมด
pic-spacial